VANNMANN: Ola Elvestuen snakker varmt for vannbåren varme.
VANNMANN: Ola Elvestuen snakker varmt for vannbåren varme.

Panelovner? Nei takk!

Klimaminister Ola Elvestuen sjaltet ut alle leiligheter med panelovner da han skulle leie. Han snakker varmt for vannbåren varme.

Published

Elvestuen åpnet Fjernvarmedagene i år. I fjor måtte han melde avbud på grunn av en reise til Kina – i år kom han til sine egne. Klimaministeren snakker nemlig varmt om fjernvarme og om vannbåren varme:

Tekno-fascinert

– Med fjernvarme tar vi vare på det som ellers går til spille, og fjernvarmen øker år for år, sier ministeren med ansvar for virkemidlene og Enova.

– Nå sist var det Kvitebjørn Varme i Tromsø som fikk 91 millioner kroner for å lagre varme fra sommeren i 300 meter dype brønner og bruke den om vinteren. Det er en utvikling av teknologien som er fascinerende, mener han.

Markedshindringer

Daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme mener, ikke overraskende, at kraftsystemet trenger fjernvarmen. – Det har ikke nok effekt selv. Fjernvarme ville vært en perfekt historie hvis det ikke hadde vært for et regelverk med innlagte markedshindringer, sier hun.

Elvestuen snakker også om hvordan fjernvarme frigjør mye av den elektrisiteten som samfunnet trenger på andre områder. Selv påberoper han seg et langvarig kjærlighetsforhold til vannbåren varme:

– Nå har jeg kjøpt leilighet, men tidligere leide jeg. Hvis det er panelovner i en leilighet, gidder jeg ikke å gå og se på den, en gang. Det er mye mer behagelig å ha fjernvarmeanlegget, sier han.

Gratis veileder

VEILEDER: David Zijdemans har skrevet ny veileder i vannbåren gulvvarme.
VEILEDER: David Zijdemans har skrevet ny veileder i vannbåren gulvvarme.

Fjernvarmedagene spente fra det politiske til det praktiske. I den siste kategorien: Van Ha Doan som snakket om europeisk standard for vannbehandling og David Zijdemans som fortalte om den nye veilederen i vannbåren gulvvarme – begge på forseminar for varmerørleggere.

– Veilederen skal være gratis, understreker Zijdemans. Han har skrevet den, Novap og Rørentreprenørene har vært med på arbeidet, og flere av leverandørene i bransjen har stilt med finansiering. Det er Standard Norge som utgir veilederen.

Produsentnøytral

– Innholdet er utviklet av eksterne fagpersoner som ikke har tilknytning til leverandørene, forteller han. – Her er det produsentnøytral informasjon om tidseffektiv og riktig installasjonsmetode, kostnadseffektiv installasjon, optimal drift og komfort.

Veilederen gir klar melding om hvordan de forskjellige løsningene slår ut. Gulvoppbygging for våte løsninger er utstyrt med skalaer fra 1 til 6 for henholdsvis tidsbruk, materialkostnad og responstid. For de tørre løsningene er det tidsbruk, materialkostnader og varmemotstand som er sammenlignet.

Powered by Labrador CMS