Konkurransekraften fremover ligger i å være den rådgiveren som driver digitaliseringen hos kundene, sa Ola Greiff Johnsen i Norconsult under RIFs høstkonferanse.

Det gjelder å være den rådgiveren som driver digitaliseringen

I forbindelse med RIFs høstkonferanse og 100-årsjubileum kom Ola Greiff Johnsen, leder for Norconsult Informasjonssystemer, med en tydelig beskjed om at konkurransekraften fremover ligger i å være den rådgiveren som driver digitaliseringen hos kundene.

Published
Ola Greiff Johnsen på scenen under Rif sin høstkonferanse. Foto: Norconsult

– Digitalisering handler 10 prosent om teknologi og 90 prosent om menneskers evne til å benytte teknologien. I konkurransen mellom rådgiverne ligger konkurransekraften i å være den rådgiveren som ikke bare følger etter, men driver digitaliseringen hos kunden, sier Johnsen.

Tema for høstkonferansen var i år fremtidens krav og muligheter. Johnsen holdt et foredrag med tittelen «Økt konkurransekraft gjennom digitalisering – Hva betyr digitaliseringen for samarbeid og dagens forretningsmodeller».

– Dagens forretningsmodeller påvirkes mer og mer av den digitale utviklingen. Så langt har digitaliseringen vært en konkurranse om hvordan vi kan bli mer effektive i produksjonen, men dette er i endring, sier Johnsen.

Må lære av andreDe seneste årene har bransjen for rådgivende ingeniører sett en rask utvikling knyttet til tegningsløse prosjekt og bruk av spillteknologi, kunstig virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR). Johnsen pekte på at han nå at ser at oppmerksomheten rundt maskinlæring og kunstig intelligens også øker innen rådgiverbransjen.

– Spesielt innen kunstig intelligens, robotisering og maskinlæring har andre bransjer kommet lenger enn oss. Dette må vi ta lærdom av. Vi vil nå se en overgang fra digitalisering i form av effektivisering av gamle prosesser til at ting gjøres på helt nye måter, basert på ny teknologi, sier Johnsen.

– Teknologien er i dag stort sett allment tilgjengelig. Derfor blir den ikke lenger en faktor som skiller aktørene fra hverandre. Rådgiverne må fremover konkurrere på evnen til å ta i bruk teknologi, kompetanse og nye arbeidsformer, sier Johnsen.

Powered by Labrador CMS