ENERGI & MILJØ

Ny tek: – For dårlig for rørleggeren

Rørnorge ber om krav til nye bygg som er bedre for både miljøet og rørleggeren. Fagsjef Eli H. Heyerdahl Eide vil ikke se 60-tallet hverken her eller der.

Published Last updated

Det høres kjedelig ut, men det betyr veldig mye for rørleggeren i hverdagen. Klimabaserte energikrav til bygg – tek17 – er ikke et stikkord som vinner kampen om leserne.

Det er rett og slett vanskelig å skjønne hvor mye kravene har å si for om norske rørleggere får mer eller mindre å gjøre i årene som kommer.

60 prosent

Det gjelder ikke minst sekstiprosenten. Rørentreprenørene Norge har uttalt seg om forslaget til nye krav fra statens side.

– Det vi har vært tydeligst på, er at vi mener at kravet om at 60 prosent av energibehovet skal dekkes av energifleksible oppvarmingssystemer, er for dårlig, sier Eli H. Heyerdahl Eide.

Energifleksible oppvarmingssystemer, det vil si at systemet er laget slik at det går an å bytte fra én varmekilde til en annen uten å bygge om hele systemet. I praksis er det gjerne snakk om vannbåren varme i stedet for strøm.

Følgelig har det som ser ut som et uforståelig tall i en tungskrevet forskrift, mye å si for alle rørleggere som arbeider med varme. Jo færre som bygger med vannbåren varme, jo mindre å gjøre.

Sprenger strømnettet

– Prosentsatsen er nødt til å økes til 80 prosent. Det sikrer at vi ivaretar ønsket om at flest mulig bygg skal kunne avlaste strømnettet, sier Eide.

Strømnettet i Norge er nemlig sprengt. Det er begrenset hvor mye strøm norske boliger og bedrifter kan bruke samtidig. Særlig på de kaldeste dagene, og særlig nå som flere og flere kjører elbil, er det rett og slett ikke nok effekt i strømnettet til å varme opp alt.

– Du kan gjerne bruke strøm når det er billigst. Men med energifleksible systemer kan du velge noe annet, også. Blir det plutselig bygget fjernvarmeanlegg der bygget ligger, kan du knytte deg på det. Bygget skal stå der i kanskje 100 år, og vi aner ikke hvordan verden ser ut 20 år. Vi er nødt til å bygge for fremtiden, og vi kan ikke ha en forskrift som tillater folk å bygge sånn at vi låser oss til strøm, ifølge Eli H. Heyerdahl Eide.

Krav til alle bygninger

Dessuten vil hun at kravet om energifleksibel oppvarming skal gjelde alle bygninger. I dag gjelder det bare der det er minst 1000 kvadratmeter som skal varmes opp.

– Jeg regner ikke med gjennomslag for det på kort sikt, innrømmer hun, – men det er det eneste fornuftige. Det er lite fremtidsrettet å ikke ta hensyn til de mulighetene du får i fremtiden, eller å ikke utnytte egne energikilder som solceller, solfangere og varmepumper. Vi kunne godt sagt til dagens unge rørleggere at vi får forholde oss bare til det vi har i dag. Men det er historieløst å ikke tro at det kommer nye ting i årene som kommer. Bygg som ikke kan ta i bruk den billigste eller mest tilgjengelige energikilden, er ikke lurt, sier hun.

Temperatur

Det andre 60-tallet som Rørnorge vil endre, handler om temperatur. I dag er kravet til makstemperatur på varmesystemene 60 grader. Organisasjonen vil endre det til 50. Det henger også sammen med muligheten til å bruke flere forskjellige varmekilder.

– Hvis vi bygger ut basert på 60 grader, klarer vi ikke å ta alt med varmepumpe, sier Eli H. Heyerdahl Eide.

Powered by Labrador CMS