BUTIKK: Oppgradering må være butikk våde for eierne og byggenæringen, konstaterer sjefforsker Berit Time på Sintef.

Langer ut mot energirådgivere

Sintef-forsker Berit Time er ikke imponert.

Published

Bare på å oppgradere bygningskroppen på hus fra før 1990, går det an å spare 25 prosent av energibruken. Men energirådgiverne er ikke flinke nok, mener Sintef-forsker Berit Time.Sjefforskeren snakker varmt for å energioppgradere gamle boliger.– To av hundre boliger renoveres årlig. Mindre enn halvparten av dem energioppgraderes samtidig, forteller hun.På den første Forum Wood Building Baltic-konferansen i Tallinn presenterte Time tall og planer for oppgradering og nestennullenergihus.

Dyrt

– Sparepotensialet er stort. Bare ved å oppgradere bygningskroppen på eneboliger som er bygd før 1990, er det mulig å spare 25 prosent av energibruken, sier hun.Birgit Risholt var den første som tok doktorgraden på nullenergisenteret ved Sintef, ZEB. Hun skrev doktoravhandling om hvordan eneboligene fra 1980-tallet kan oppgraderes til nullenerginivå. Senere har Anne Gunnarshaug Lien og kollegene hennes, også på Sintef, dokumentert hvordan det er mulig i praksis å oppgradere tradisjonelle trehus fra 1960- og 1970-tallet til nestennullenergihus, nZEB.– Kostnadene er en utfordring. Dessuten er ikke energirådgiverne så gode som de burde være. Bransjen må finne disse oppgraderingskonseptene kommersielt interessante, sier Berit Time.Det betyr at det må være økonomi i oppgraderingen både for eierne og byggenæringen.

Opptre

Nå er Sintef og NTNU i gang med et nytt prosjekt for å oppgradere til nestennullenergi. Opptre, som det heter, tar for seg energioppgradering av småhus i tre – med lave kostnader og lavt karbonfotavtrykk.– Fremdeles er nemlig kostnadene for høye. Vi må øke den generelle kunnskapen og gi byggenæringen selvtillit på disse områdene. I prosjektet arbeider vi med arkitekturen, bygningskroppen og ventilasjonen, men det er også viktig å arbeide med forretningsmodellene til bransjen, konstaterer Time.

Isolering

Hun trekker frem noen tiltak som vil bety mye: Fasadeutbedring med utvendig isolering, bedre lufttetthet, kuldebroer og energieffektive vinduer – og balansert ventilasjon med varmegjenvinning.– En del av veien fremover er et risikovurderingsverktøy for å nZEB-oppgradere bygningskroppen, rettet mot arkitekter og håndverkere, sier sjefforsker Berit Time.

Powered by Labrador CMS