BILLIGERE: Vannbåren varme betyr mindre utgifter til å bygge ut strømnettet og billigere oppvarming når nye strømtariffer kommer – Monica Havskjold fremhever de vannbårne løsningene som spesielt viktig der det er større utbygginger.
BILLIGERE: Vannbåren varme betyr mindre utgifter til å bygge ut strømnettet og billigere oppvarming når nye strømtariffer kommer – Monica Havskjold fremhever de vannbårne løsningene som spesielt viktig der det er større utbygginger.

Vannbåren varme kan gjøres billig

Noen få kroner ekstra i en ny bolig – solide innsparinger for samfunnet. Monica Havskjold i Erichsen & Horgen minner om at vannbåren varme kommer i billige varianter, også.

Published Last updated

– Bare oppmerksomheten som rapporten har fått, kommer til å bety mye, mener Havskjold.

Hun er avdelingsleder for energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen. I februar var hun ferdig med en ny rapport om vannbåren varme. Den tar for seg både energibruk, energifleksibilitet og kostnader.

– Det er ikke krav om energifleksible oppvarmingsløsninger som driver opp prisene på boliger i Oslo, fastslår hun i rapporten.

Etter presseoppslag med saftige påstander om hvor dyrt det er å bygge med vannbåren varme, ba Energi Norge og Norsk Fjernvarme om å få en skikkelig vurdering.

Husk lavpris

Monica Havskjold understreker at det ikke er mulig å gi én pris per kvadratmeter på vannbåren varme. Prisen varierer veldig: Rådgiverne løser det forskjellig, ulike typer bygg har ulike krav og det finnes enkle og kompliserte løsninger. Men Direktoratet for Byggkvalitet fastslår at en leilighet på 60 kvadratmeter kan bli alt fra 1000 til 10 000 kroner dyrere med vannbåren varme enn med elektrisk.

– Det som er underkommunisert, er det lave prissegmentet, sier hun.

Vannbåren varme kan gjøres billig, nemlig, og fremdeles være bra. Nye bygg har ikke like stort behov for oppvarming, heller.

Dyr strømutbygging

– NVE sier at merkostnaden for å bygge ut mer nett er stor, og spesielt i fortettingsområder der det bygges store boligbygg, forteller hun.

Da snakker hun om strømnettet, som sliter med kapasiteten. Enda verre blir det med flere og flere elektriske biler og busser.
– Nå kommer effekttariffene som vil bety at det kan bli veldig dyrt å bruke strøm de kaldeste dagene. Dette blir en utfordring når husholdningene skal omfattes av dem, ifølge Havskjold.

Hun peker også på at vannbåren varme er fleksibel – det er enkelt å bytte mellom forskjellige varmekilder avhengig av hvordan markedet og teknologien utvikler seg. Forbrukeren gjør seg ikke avhengig av strøm uten alternativ. Dessuten er det mange som ganske enkelt synes at vannbåren varme er hyggeligere og mer komfortabelt.

– Det er mange som er flinke og fremoverlente i bransjen, og mange velger vannbåren varme til tross for at det ser dyrere ut. Det vi håper, er at flere er mer åpne for å vurdere de forenklede løsningene, også i og med den virkningen dette har for samfunnsøkonomien, sier hun.

– Viktig oppmerksomhet

Og altså: Hun tror at rapporten ikke bare blir prat, men at den faktisk får noe å si for utviklingen:
– Den har fått veldig mye oppmerksomhet, og jeg tror det har en effekt at vi får opp temaet og diskuterer det. Nå har direktoratet fått et nytt innspill og kan vurdere det i regelverket, og vi som jobber med varmesystemer, kan ta det med i det videre arbeidet.

– For vår del var det en overraskelse da vi fikk se tallene på hvor mye du kan spare i overliggende nett, innrømmer Havskjold.

Nå håper hun at påbudet om å dekke 80 prosent av varmebehovet i bygg over 1000 kvadratmeter, med energifleksible varmesystemer, blir gjennomført. Det er der slaget står: Med 80 prosent kommer romvarmen også til å måtte være energifleksibel og i praksis vannbåren – ikke bare tappevannet.

Powered by Labrador CMS