BESPARELSE?: Innreguleringen gjennomføres etter rens av Optice sine teknikere her på Thon Hotel Spektrum i Oslo. Hensikten er å finne ut om kanalrens kan gi energibesparelse.

VENTILASJON

– Er det mulig spare strøm ved å rense kanalene?

Et selskap på Kongsvinger har inngått et uvanlig og potensielt unikt samarbeid med studenter ved Fagskolen Innlandet. For kan rensing av ventilasjonskanaler spare strøm, penger og (litt av) verden samtidig?

Published Last updated

– Ventilasjon er en storforbruker av strøm, og det er i alles interesse, ikke bare planetens, å forbruke mindre, sier markedssjef Eric Malling i Optice.

Derfor har selskapet, sammen med Olav Thon Gruppen og studenter fra Fagskolen Innlandet, startet et prosjekt for å finne ut effekten av kanalrens og innregulering.

De har som mål om å dokumentere at de kan bidra til energieffektivisering generelt, og dessuten bidra til at kundene bruker mindre energi.

Et annet bakteppe for selskapet er rehabilitering av fungerende anlegg. Det kan nemlig bidra til mindre utskiftinger av kanaler.

– Aldri hørt om noe sånt

Målingene har allerede startet, med innregulering og oppsett av målepunkter tilknyttet et anlegg på Thon Hotel Spectrum i Oslo.

Befarer og ventilasjonstekniker Håkon Hermansen i Optice forklarer litt av bakgrunnen for ideen.

Valgt testarena er et anlegg i Thon Hotel Spectrum som betjener 23 hotellrom, fordelt på tre etasjer, med en total luftmengde på 3435 m3/h.

– Jeg befarer jo min del av møkkete ventilasjonskanaler, og etter hvert dukket spørsmålet opp: Er det mulig at det kan spares strøm ved å rense kanalene og å rense dem riktig? I så fall, hvor mye? Og er det mulig å måle?

Han tok først kontakt med SINTEF og der kom svaret at en slik type måling «hadde de aldri hørt om før».

De tok derfor kontakt med Fagskolen Innlandet og spurte om de hadde noen erfaringstall på energibesparelse ved kanalrens.

– Det hadde de ikke, men fire studenter på KEM-linja (Klima, energi og miljø i bygg) tente på ideen om å finne en måte å dokumentere og måle dette på, sier Hermansen.

– Et gjentagende problem

Måler SPF-faktoren

 • For hvert scenario i dette prosjektet måles luftmengder og vifteeffekter for beregning av SFP både i minimum og maks luftmengder. SFP-faktoren vil senere danne grunnlaget for vurdering av effekten av rengjøringen.
 • Rengjøringen inkluderer også ifølge Fredriksen rengjøring av VAV-spjeldenes målekors, som erfaringsmessig er svært utsatt i hoteller på grunn av eksempelvis hyppige lakenskift og fuktig luft fra avtrekk på bad.
 • KEM-studenten forklarer videre at det sitter et VAV-spjeld på tilluft og avtrekk i hver etasje som betjener alle hotellrom i etasjen. Spjeldet regulerer mellom minimum og maks luftmengde etter tidsstyring.
 • Aggregatet er ifølge Fredriksen optimalisert etter VAV-spjeldenes posisjon og vil hele tiden arbeide for å opprettholde en spjeldposisjon på 85 prosent på svakeste spjeld i systemet.

– Fagskolen skjønte at dette kunne være tema for et hovedprosjekt og vi har derfor blitt med i prosjektet for å gjøre målinger i forbindelse med rengjøringen og ny innregulering, forteller student Karl Brage Fredriksen ved KEM-linjen på Fagskolen til NemiTek.

Fredriksen og de tre andre studentene går nå fjerde og siste året av utdannelsen og alle fire er til daglig i full jobb innen VVS.

Der har de møtt på et gjentagende problem, nemlig støv i avtrekkskanaler. Dette gjelder spesielt i VAV-anlegg med tradisjonelle målekors. Prosjektet fra Optice og Olav Thon Gruppen var noe som gikk rett inn i denne problemstillingen.

– Et likt sammenligningsgrunnlag

Studentene har som testarena valgt seg ut et anlegg i Thon Hotel Spectrum som betjener 23 hotellrom, fordelt på tre etasjer, med en total luftmengde på 3435 m3/h.

Målingene er delt opp i fire forskjellige scenarier:

 1. Kanaler og ventiler slik det står regulert i dag med urene kanaler
 2. Ventiler settes i åpen posisjon med urene kanaler
 3. Ventiler settes i åpen posisjon med rengjorte kanaler

 4. Ventiler i innregulert posisjon med rengjorte kanaler

 5. – Formålet med å måle ventilene i åpen posisjon er for å ha et likt sammenligningsgrunnlag når vi måler systemet.

  – Erfaringsmessig er ventilasjonsanlegg på hotell ofte tuklet med av beboere og innreguleringen stemmer sjelden. Det er derfor ikke nødvendigvis et godt sammenligningsgrunnlag å måle anlegget i regulert posisjon, sier Fredriksen.

Hermansen i Optice legger til overfor NemiTek at akkurat dette seks år gamle anlegget var i passende størrelse, og med en pandemi innimellom var det heller ikke veldig tilsmusset.


Powered by Labrador CMS