SLØSER: Kontorer som sløser med den fossile energien, må stå tomme i Nederland. Helt til de blir oppgradert for å bruke mindre energi.
SLØSER: Kontorer som sløser med den fossile energien, må stå tomme i Nederland. Helt til de blir oppgradert for å bruke mindre energi.

ENERGI OG MILJØ

Forbyr å leie ut energislukende kontorbygg

I Nederland er det blitt forbudt å leie ut kontorbygg som sløser med fossil energi, og snart kommer det varmepumpekrav. Norge har ingen planer om å gjøre noe lignende.

Published

Mer enn 225 kilowattimer per kvadratmeter per år? Da blir det forbudt å leie ut kontor der!

Det er i Nederland dette forbudet trådte i kraft fra nyttår. Nå kan ikke kontorbygninger som ikke klarer energiklasse C, leies ut til kontorer lenger.

Forbudet har vakt interesse også i Norge. Til Finansavisen sier Per Ola Ulseth, direktør for prosjektutvikling i Entra, at det ikke er et spørsmål om slike reguleringer vil komme i andre EU-land og i Norge. – Et spørsmål om når, mener Ulseth.

Ikke aktuelt

Foreløpig er ikke temaet på dagsorden i det hele tatt i Norge. Direktoratet for byggkvalitet fastslår at dette er en politisk sak som det ikke er direktoratets jobb å ha noen mening om. Hverken Olje- og energidepartementet eller Kommunaldepartementet har så mye mer konkret å si.

Etter at de to departementene har sjekket opp, uttrykker seniorrådgiver Hilde Greve Mo i Kommunal- og distriktsdepartementet det slik:

– Dette er ikke et tema som Kommunal- og distriktsdepartementet har på sin dagsorden.

Bare om fossil energi

Energimerkeordningen og energibruken i Nederland er da også veldig forskjellig fra den norske. Her handler det ikke om energi generelt, men om fossil energi. Det er bruken av olje og gass som skal bremses. To tredjedeler av boligoppvarmingen i Nederland gjøres med fossil gass.

Energiklasse C betyr at du kan bruke maksimum 225 kWh fra fossilt brennstoff per kvadratmeter per år.

Utleieforbudet gjelder ikke bygninger som har mindre enn 100 kvadratmeter kontorlokaler eller der kontorene utgjør mindre enn halvparten av bruksarealene i bygningen. Det finnes dessuten unntak der kontorbygningen skal brukes i mindre enn to år. De som må investere så mye for å klare kravene at investeringene trenger mer enn ti år på å bli nedbetalt, slipper også unna.

Varmepumperåd

Poenget er å få flere av de nederlandske kontorbygningene over på slike løsninger som nye, norske kontorer gjerne satser på. De som bruker penger på solceller, solfangere, vindmøller eller bergvarme, får statsstøtte.

– Se om du kan varme eiendommen uten gass. Alle bygninger i Nederland må bort fra gass innen 2050. For eksempel kan du installere en varmepumpe eller i noen tilfeller knytte deg til et fjernvarmenett. Det råder regjeringen alle som eier og leier ut kontorlokaler, på informasjonssidene sine for næringslivet. – Før du kobler deg av gassen, må lokalene være godt isolert!

Blir standard

Om tre år kommer Nederland med nye påbud. Da blir varmepumper standard for å varme boliger.

KRAV: Boligminister Hugo de Jonge ber om varmepumper.
KRAV: Boligminister Hugo de Jonge ber om varmepumper.

– Det haster med bærekraft, og tempoet må økes. Derfor vil regjeringen at hybride varmepumper skal bli standard fra 2026 når sentralfyren skal byttes ut, sier boligminister Hugo de Jonge.

Før den nederlandske regjeringen bestemte seg for å kreve varmepumper som erstatning for kjeler som skal skiftes ut, så brukte departementene tid på å snakke med bransjen:

– Vi ønsker å gjøre en endring sammen med installatører og leverandører, sier de Jonge.

I dag er det sju millioner husstander i Nederland som har naturgass som hovedvarmekilde.

– Et første skritt for å komme bort fra gass, er regjeringens mål om å ha halvannen million husstander koblet til fjernvarme innen 2030, kommenterer analytiker Marjolein ten Haaft i Accenture.

Powered by Labrador CMS