EN NY MAL: Prosjektet på Sluppen i Trondheim blir en ny mal for hvordan KLP Eiendom vil oppgradere sine bygg fremover.

ENERGI OG MILJØ

Leietakerne skygget banen, så tok huseier energigrep

Leietakerne så ikke potensialet i bygget som derfor sto nærmest tomt. Noen millioner senere har både energibruken og ledigheten i bygget stupt.

Published

– Vi merker veldig godt effektene av den innsatsen vi har gjort. Nå er det blitt enkelt å få tak i nye leietakere og leieprisen har gått opp. Det er bare noen få arealer igjen før bygget er fullt utleid, Jonas Brenntrø, teknisk/digital eiendomsforvalter i KLP Eiendom Trondheim.

Slik var det ikke for to år siden.

Ambisiøst mål

KLP Eiendoms bygg på Sluppen i Trondheim var slitt og gammeldags. Store deler av arealene stod tomme etter at en større leietaker hadde flyttet ut.

– Vi slet med å få leid ut lokalene, fordi potensielle leietakere på visning ikke klarte å se potensialet. Bygget innfridde ikke deres forventninger verken til energibruk eller utseende. Vi forstod at vi måtte gjøre en ordentlig oppgradering for å gjøre bygget mer attraktivt, sier Brenntrø.

ENERGIGREP: Energi- og miljørådgiver i Multiconsult, Solveig Heggvoll, og Jonas Brenntrø, teknisk/digital eiendomsforvalter i KLP Eiendom Trondheim.

Våren 2021 tok KLP Eiendom derfor kontakt med Multiconsult som fikk i oppdrag å kartlegge potensialet for energisparing og lønnsomhet for bygget på Sluppen i Trondheim.

Bygget er et kontorbygg med samlet utleieareal på cirka 7.100 kvadratmeter, fordelt på seks kontoretasjer og kjeller.

Sammen gikk de gjennom energimodellen og så på ulike tiltak som kunne gjøres, og hva de kunne føre til. Hvor mye ville de spare på å bytte vinduer? Oppdatere ventilasjon? Skifte belysning?

Undersøkelsene viste et stort potensial, stort nok til at KLP Eiendom bestemte seg for å sette seg et ambisiøst mål – nemlig å gå fra energimerke D til B.

Nesten 40 prosent spart

Arbeidet med å oppgradere bygget gikk raskt i gang. Vinduer ble byttet ut, og både ventilasjon, oppvarming og lysstyring ble behovsstyrt. Kjøleanlegget ble ombygget for å også kunne fungere som varmepumpe.

– Tester som ble gjort før og etter tiltakene viser stor forskjell i lekkasje på bygningskroppen. Ifølge målingene har vi så langt i år spart 39 prosent av energien, mesteparten i de kalde månedene, fordi oppvarmingsbehovet har gått ned, forteller Brenntrø.

Energi- og miljørådgiver i Multiconsult, Solveig Heggvoll, forteller at det ikke bare er kilowattimene man sparer som er gevinsten med å gjøre tiltak i det aktuelle bygget.

– Her er det mange ting som skaper merverdi. Og det er ganske uvanlig at et slitt kontorbygg går fra energiklasse D til B, det er jo nivået til dagens nybygg, sier Heggvoll.

Vinn-vinn-situasjon

Energi- og miljørådgiveren forteller at en del eiere av næringsbygg vurderer det som lite lønnsomt å gjennomføre slike tiltak, fordi det er leietaker som vil få besparelsene, mens de selv bare sitter igjen med investeringskostnadene.

– Men med tanke på strømprisene, er det brennaktuelt akkurat nå, og det blir ikke mindre aktuelt i fremtiden. Energisparing er et effektivt tiltak for å hjelpe samfunnet, samtidig som du selv får et bedre bygg, med økt komfort og bedre inneklima, sier Heggvoll, som legger til at man kan gjøre som KLP, og kombinere teknisk oppgradering med med vedlikeholdstiltak på bygningskroppen, noe som øker verdien på bygget.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon, der leietakere får lavere energibruk, samtidig som byggeier vinner på økte leiepriser, økt utleiegrad og økt byggverdi, sier hun.

30 millioner kroner

Brennstrø i KLP Eiendom forteller at et bygg som ga de utfordringer på visning, nå har nå blitt et bygg de er stolte av.

– Vi har faktisk fått indikasjoner på at klasse A er innen rekkevidde hvis vi gjennomfører noen få tiltak til, sier Brenntrø.

Han forteller at samlede investeringer i bygget er på cirka 30 millioner kroner og at måten de har renovert og oppgradert bygget på er noe de trolig kommer til å gjøre i flere av sine bygg fremover.

– Dette blir nok en standard for hvordan vi gjør renovering, sier Brennstrø.

Heggvoll i Multiconsult mener dette egner seg som et forbildeprosjekt.

– Når det er mulig å få til en slik forvandling av et helt vanlig kontorbygg fra 80-tallet på Sluppen i Trondheim, da er det absolutt mulig å få til andre steder også, avslutter Heggvoll.

Powered by Labrador CMS