SMARTE GREP: Tommy Hagenes (Proptech Bergen) (f.v.), Therese Hagenes (Proptech Bergen), Anja Schmidt og Bente Haugsdal fra Angarde.

BYGGDRIFT

Halverte energibruken: – Går aldri tilbake til tradisjonell drift

BERGEN: De begynte testingen for noen år siden. Nå har eiendomsselskapet Angarde på Spelhaugen i Bergen tatt i bruk veldig mange av verktøyene i den smarte verktøykassen.

Published

Det er helt uaktuelt å gå tilbake til tradisjonelle driftsmodeller.

Daglig leder i Angarde, Bente Haugsdal

Eiendomsselskapet Haugsdal leder var tidlig ute med å ta i bruk ny eiendomsteknologi. Reisen begynte med at selskapets bygg i Krokatjønnveien 11C stod tomt etter at en stor enbruker hadde flyttet ut.

De lurte litt på hva de burde gjøre med bygget og søkte hjelp hos et rådgivende ingeniørfirma.

Deres svar var en omfattende rehabilitering til den nette sum av 220 millioner kroner.

Overraskende gode resultater

– Det syntes vi var i overkant dyrt. Det var jo nesten så vi kunne bygget nytt bygg, sier Haugsdal.

De tok derfor kontakt med Energy Control og Tommy Hagenes, som foreslo en litt annen tilnærming.

– Han foreslo at det første vi burde gjøre var å finne ut hvordan det egentlig stod til i bygget. Vi begynne derfor med å installere sensorer fra Airthings som samlet data om inneklimaet i lokalene. Resultatet var at det stod overraskende godt til, sier Haugsdal.

Proppet med sensorer

Rehabiliteringen til 220 millioner ble bosset og teknologiballen ble satt i spill. Bygget i Krokatjønnveien 11C er i dag det mest Airthings-sensorerte bygget i landet.

500 sensorer måler kontinuerlig kvaliteten på inneklima, luftmengder, temperatur, Co2-nivå, radon og tilstedeværelse.

– Sensorene har også gått fra å overvåke, slik vi begynte med, til å automatisk styre bygget. Det betyr at når det ikke er folk i et lokale, så styres automatisk ventilasjonsanlegget ned for så spare energi, sier Haugsdal.

Vask etter behov

Men det stopper ikke med det. Angarde har i tillegg gjort en rekke tiltak som handler om effektivisering av driften av byggene. De har blant annet montert Disruptive-sensorer på alle toaletter. Disse måler bruken av toalettene, noe som aktivt kobles opp mot renhold.

– Det viser seg at noen toaletter brukes betydelig mer enn andre. Så i stedet for å vaske alle like mye, så vasker vi nå de som til enhver tid brukes mest. Vask etter behov, med andre ord, sier Haugsdal, som legger til at de gjør akkurat det samme på byggets kontorer og møterom.

I tillegg har de nøkkelfri adgang på alle bygg, noe som har redusert nøkkeladministrasjonen betydelig.

– Før tok administrasjon av nøkler mye tid. Nå håndterer den enkelte leietaker dette i stor grad selv, samtidig som vi via en app for eksempel kan gi tidsbegrenset adgang for servicepersonell som skal inn på et av byggene våre. Den tiden vi har fått til overs bruker vårt driftspersonell på andre og viktigere oppgaver, sier Haugsdal.

Sparer betydelig med energi

Bruk av sensorikk handler ikke bare om bedre inneklima og enklere drift, det handler selvsagt også om energi. Angarde bruker derfor Energy Control også på det som handler om energiledelse. Alle selskapets bygg er i dag utrustet med sensorer, slik at de har løpende kontroll over energibruken i hvert enkelt bygg.

– Det fungerer i praksis slik at sensorene henter data fra byggene som så samles i EC Dashboard. Her leser vi av dataene og ser hva som bruker energi og hvordan bygget presterer, sier Tommy Hagenes.

Basert på dataene fra sensorene foreslår han ulike forbedringstiltak. Noe av det første de gjorde var å montere spjeld på ventilasjonskanalene, slik at de i større grad kunne gå inn og styre ventilasjonen basert på behov.

– Angardes energireise begynte for vel to år siden, og på den tiden har vi i noen av selskapets bygg oppnådd en energireduksjon på rundt 50 prosent. Vi har gjort en rekke tiltak, mange av de er små og rimelige, mens andre koster litt mer. I år har tiltakene resultert i at byggene har spart mer enn 500 MWh sammenlignet med fjoråret. Det er fantastiske resultater, sier Hagenes.

Hopp ned fra gjerdet

I et større perspektiv, så handler reisen til Angarde om noe mye mer. Den handler om at eksisterende bygg har livets rett, ofte uten at de må ribbes til beinet for så å bygges opp igjen.

– Det er ikke bærekraftig. Vi må bruke de byggene vi har og ta de inn i 2022. Med ny teknologi er det mulig, uten at det koster skjorten. Det er bærekraft i praksis, sier Hagenes.

De rådgivende ingeniørene foreslo en totalrenovering av Krokatjønnveien 11C til 220 millioner kroner. Så langt har Angarde brukt langt under 10 prosent av dette. Bygget er pusset opp, det er et av de smarteste i byen og ikke minst, det har fått nytt liv i form av en rekke nye leietakere.

– Til alle som fortsatt sitter på gjerdet og lurer på om dette med sensorer og ny eiendomsteknologi har noe for seg, hopp ned fra gjerdet og kom i gang. Kjøp en enkel sensor og begynn å teste. Du vil raskt oppdage at det funker, sier Haugsdal.

Powered by Labrador CMS