ENERGIJEGER: Avdelingsleder for teknisk rådgivning hos BOB, Stian Totland, har tatt i bruk droner for å finne energilekkasjer i byggene de drifter.
ENERGIJEGER: Avdelingsleder for teknisk rådgivning hos BOB, Stian Totland, har tatt i bruk droner for å finne energilekkasjer i byggene de drifter.

Drone fanger energityver

BOB har tatt i bruk droner for å avsløre energilekkasjer. Så langt har de funnet lekkasjer i alle byggene som de har termografert.

Published

– Ja, vi finner lekkasjer i alle bygg. I nye bygg er lekkasjene selvsagt mindre enn i eldre, men så langt har vi altså funnet utbedringspotensial i alle bygg, sier avdelingsleder for teknisk rådgivning hos BOB, Stian Totland.

Kan gå rett på problemområdet

Droner har blitt et kjærkomment hjelpemiddel, og blant annet bruker selskapet KTV droner til renhold av fasader. BOB har tidligere brukt droner for visuell tilstandskontroll av bygningskropper, men i høst har de altså tatt i bruk de flygende farkostene i jakten på energityver.

Det fungerer da slik at en dronepilot flyr over og langs byggene med termisk kamera og filmer tak, vegger, vinduer og grunnmur. Det termiske kameraet fanger opp lekkasjer og temperaturforskjeller.

LEKKASJER: Slik kan et radiometriske, termisk bilde se ut. Det gir et svært nøyaktig bilde av temperatur og temperaturforskjeller på en overflate, og oversmitting av innvending temperatur til utsiden.
LEKKASJER: Slik kan et radiometriske, termisk bilde se ut. Det gir et svært nøyaktig bilde av temperatur og temperaturforskjeller på en overflate, og oversmitting av innvending temperatur til utsiden.

– Før har vi bare gjort dette i mindre omfang, og da snakker vi om innvendig gjennomgang av enkeltbygg. Nå kan vi gjøre dette i større skala og termografere et helt borettslag i løpet av en ettermiddag. Vi finner da lett lekkasjene og kan så gå direkte på det aktuelle problemområdet i etterkant, sier Totland.

Enkelt fortalt handler termografi om at man tar termiske bilder med svært nøyaktige bilder av temperatur og temperaturforskjeller på en overflate. Bildet fanger opp oversmitting av innvending temperatur til utsiden, eller unaturlig temperatur i en overflate som ofte skyldes fuktighet, siden et fuktig materiale holder på vann på en annen måte enn tørt materiale.

Dette avsløres da i materialets varmesignatur. For å unngå påvirkning fra soloppvarming, gjøres opptakene minst to timer etter solnedgang, og før soloppgang.

Besparende

Dette er en del av BOBs satsing på energirådgivning. Etterspørselen etter denne typen tjenester har steget i takt med at strømprisene har gått i taket. For et borettslag og andelseierne kan det være mye penger å spare på å gjøre tiltak, både på kort og lang sikt.

– Besparelse på strøm er en ting, men vi ønsker også å gi kundene våre større forutsigbarhet på vedlikehold. For et borettslag er det viktig å ha en plan for når det må gjøres ulike tiltak. Det gir økonomisk forutsigbarhet og kan også spare borettslaget for utgifter med riktig prioritering av tiltak, sier Totland.

Han forteller at de som avdeling også synes det er gøy å kunne ta i bruk ny teknologi.
– Med dronen klarer vi å avdekke langt flere mangler enn det vi ville gjort i en vanlig manuell befaring. Det er også mindre tidkrevende og kostnadsbesparende for kunden, sier Totland, som forteller at de samarbeider med det lokale selskapet RegioX på selve droneinspeksjonen.

Oppdager også vannlekkasjer

Basert på termografiene fra piloten kan han analysere resultatet på dataskjermen. Han ser ganske raskt at det er energilekkasje på loftet og i overgangen fra grunnmuren til kledningen.

– Her vil jeg anbefale borettslaget å gjøre målrettede tiltak. Utbedring av vindsperre i overgang er nok nødvendig for å unngå luftlekkasje, sier Totland.

Han understreker at teknologien gjør at de også finner vannlekkasjer på både tak og i grunnen.
– Teknologien er den samme og fanger opp differanser mellom det som ansees som normalt og det som er unormalt. Vannlekkasjer popper derfor opp. Teknologien er derfor ganske avslørende og er svært nyttig verktøy for oss i jakten på lekkasjer, om det er energi eller vann, sier Totland.

Powered by Labrador CMS