MYE Å SPARE: – Ofte kan du spare vel så mye på å skru av ting som står på om natten, som på å etterisolere, forteller daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

ENERGI OG MILJØ

Sparer mer på å skru av enn på å etterisolere

– Med siste års gjennomsnittspris på strøm i Sør-Norge kunne gårdeierne spart mer enn 1,3 milliarder kroner med enkle grep, sier Katharina Bramslev.

Published

Grønn Byggallianse står bak «Fang energityven»-kampanjen hvert år. Her er det milliardmuligheter for den som vil spare både penger og miljø uten å investere en krone.

– Hvis alle yrkesbyggeierne hadde gjort det samme som vi avdekket som et snitt for de byggene som vi har sett på, så kunne vi spare 600 gigawattimer i året, sier daglig leder Katharina Bramslev.

Enkle strakstiltak

Da dreier det seg om det som hun omtaler som «enkle strakstiltak» i yrkesbyggene.

– Det er mye belysning, varmekabler og teknisk utstyr som står på, men som vi godt kan skru av. Potensialet for å spare på det, er stort, forteller hun.

– Vi har regnet ut at det ofte er vel så mye å spare på å skru av ting som står på om natten, som på å etterisolere. I yrkesbygg er det ofte lite oppvarmingsbehov sammenlignet med boliger, men teknisk utstyr, ventilasjon og belysning som ikke trenger å stå på døgnet rundt, trekker mye, sier Bramslev.

Styringsfeil

Noen ganger skyldes det ganske enkelt at folk har gått hjem uten å slå av bryteren, men det kan også være snakk om rene feil:

– Noen ganger går driftspersonalet rundt med en ipad og ser at noe som egentlig skulle vært avslått, står på allikevel. Noen ganger oppdager de at det er feil i energistyringen eller manglende styring. De kan gjøre mye manuelt, men de kan også investere forholdsvis rimelige brytere. Hvis dette skal gjøres automatisk, er det snakk om småinvesteringer. Her er det lavthengende epler og mye å spare, sier Bramslev.

FINNER FEIL: Drifterne som sjekker bygningene for energityver, finner feil fra både folk og systemer.

Økt oppmerksomhet

Energityv-kampanjen har samlet flere enn noen gang før.

– Vi opplevde rekorddeltagelse i år fra medlemmer som stilte opp med bygg. Særlig nå som strømprisen har gått opp, merker vi at dette får økt oppmerksomhet. Dette er tiende gang vi ser hvor mye det er å spare på å slå av ting som ikke trenger å stå på, forteller hun.

Det som også er tydelig, er at de som har vært med på «Fang energityven» tidligere, ikke har like mye å spare som nykommerne.

Det tyder på at de faktisk gjør endringer og at endringene virker.

Pizza og presentasjon

I år gjorde Grønn Byggallianse et enkeltstunt sammen med Oslobygg: Der fikk byggdrifterne et sosialt treff med pizza og foredrag før de skulle ut på bygget for å lete etter energityver. Tilbakemeldingene var gode.

– Vi håper at flere både offentlige og private kan gjøre noe sånt. Vi har også foreslått overfor Olje- og energidepartementet at vi kanskje kunne tatt initiativ til noe slikt sammen for offentlige bygg, sier Katharina Bramslev.

Også eiendomsdirektør Bente Bømark Hanssen i Oslobygg fastslår at det ofte er enkle grep som skal til for å få ned energibruken. Over 80 energijegere var ute på fire skolebygg og fire barnehager denne gangen.

– Det som er typisk å finne, er avvik i tekniske systemer som ventilasjon, varme og lysanlegg. Dette ble også avdekket denne gangen, sier lederen for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd.

AVVIK: Magnhild Kallhovd (til venstre) og Bente Bømark Hanssen i Oslobygg forteller om avvik i ventilasjon og varme.
Powered by Labrador CMS