Jonny-Holm-i-Norsk-Laft
Jonny-Holm-i-Norsk-Laft

Ny forskning på energi i laftebygg

Laftede bygg taper kampen om energisparingen.

Published

Laftede bygg taper kampen om energisparingen. Beregningene kan umulig stemme, mener Norsk Laft, som har satt i gang forskerne med å sjekke dem på nytt.– Det ser ikke lyst ut å bygge laftet hvis vi tar utgangspunkt i energiberegningene. Men hvis vi spør folk som vi har bygd for, hva de har i strømregning, så er inntrykket et helt annet, sier Jonny Holm.Sjefen på Norske Fjellhus i Flesberg i Numedal sitter i styret i bransjeorganisasjonen Norsk Laft. Sammen med partner Roger Rustand eier han også blant annet Rh-Entreprenør i Flesberg og to tredjedeler av Buskerud VVS på Kongsberg.

Måler virkelige hus

– Det er ett eller annet som glipper her. Derfor har vi satt i gang et forsknings- og utviklingsprosjekt, forteller Holm.På NTNU på Gjøvik er det satt opp to laftede hus i åtte tommer laft – ett maskinlaftet og ett håndlaftet. NTNU og Treteknisk institutt overvåker husene gjennom et år.– Så skal de holde de reelle resultatene opp mot det teoretiske og måle avvik. Dermed finner vi ut hvordan bildet ser ut når vi bygger med tre. Resultatene skal brukes overfor myndighetene og markedet, sier laftesjefen.– Det som er viktig for oss, er å få slått fast at «dette presterer vi». Vi vil gjøre noe som ser på treets gode egenskaper, sier han.

Regner u-verdi

Laftebyggerne arbeider også med underlag og kalkulasjonsverktøy for kravene i tek17. – Hvis den veggen vi har laftet, ikke presterer den u-verdien du skulle ha hatt, så er vi ofte akkurat utenfor. Da kan du omfordele. Kanskje bruke vinduer med litt bedre u-verdi eller gå på ekstremisolasjon for å kompensere, sier han.– Men først må du kjenne til hva du gjør og sette fingeren på hvor du ikke er god nok. Nå har vi sammen med Sintef fått laget en energikalkulator der vi putter inn de tingene vi har i produktet vårt, og sier «så gode er vi». Det gir oss et konkurransefortrinn spesielt mot det som kommer utenfra og inn til Norge, ifølge Holm.

Magasinerer

Han ser lyst på fremtiden. Interessen for fritidsboliger er god, og inneklima har økende fokus. Tre kommer godt ut av CO₂-regnskapet.Derimot tror han ikke det tas nok hensyn til de termiske egenskapene til tre. – Tre magasinerer. Det lagrer varme. Jeg tror at det vi gjør, er relevant for massivtre og annet tre, også. Kanskje spiller forskjeller i fiberstrukturen inn, men ikke mye, tror Jonny Holm i Norsk Laft.

Powered by Labrador CMS