VARMEPUMPEFORSKER: Silje Marie Smitt forsker på løsninger som kan redusere energiforbruket i Europa med 30 prosent.
VARMEPUMPEFORSKER: Silje Marie Smitt forsker på løsninger som kan redusere energiforbruket i Europa med 30 prosent.

Hotellene tjener stort på varmepumpe

TRONDHEIM: De kutter energibruken til varme og kjøling med 60 prosent. Hoteller tjener stort på varmepumpe.

Published

– Potensialet er stort, fastslår Silje Marie Smitt. Hun tar doktorgrad på varmepumper på hotell: CO₂-varmepumper som leverer romvarme, varmtvann og eventuelt kjøling.

– Nye bygg er mye tettere og har mye større behov for kjøling. Det kommer vi til å se i denne typen bygg i årene som kommer. Hvis vi integrerer inn alt i ett system – både oppvarming og kjøling – blir effektiviteten mye større: Varmepumpene kan gjenvinne varmen fra den kalde siden og oppgradere den til temperaturer hvor den kan bli brukt til romvarme eller varmtvann, sier hun.

Undersøkte 140 hoteller

Smitt har undersøkt 140 hoteller i Norge og Sverige og sett på hvilke energisystemer de har installert. Rundt 70 prosent av hotellene bruker fjernvarme som primærenergisystem. 20 prosent bruker elkjel.

– Begge disse gruppene har et veldig høyt spesifikt energiforbruk, kilowattimer per kvadratmeter. Det medfører høye kostnader og dermed et stort potensial for forbedringer, fastslår hun.

Hun har sett nærmere på to hoteller som har fått CO₂-systemer: Scandic Hell ved Værnes og Quality Skjærgården i Langesund.

60-60

– Systemene har veldig forskjellig design og to forskjellige leverandører. Begge to har redusert det termiske energiforbruket til oppvarming med cirka 60 prosent etter at de installerte integrerte CO₂-systemer, forteller Smitt.

Normalt står varme og kjøling for rundt 60 prosent av hele energibruken på et hotell. Det betyr at varmepumpene kan redusere energiutgiftene med over en tredjedel.

– Dette er veldig spennende teknologi og veldig nytt. Det jeg holder på å undersøke, er hvordan disse systemene skal designes og ikke minst hvordan de skal styres. Utfordringen med CO₂ er høy returtemperatur og dermed dårligere effektivitet, peker hun på.

Varmtvannstanker

Derfor satser hun på å bruke varmtvannstanker som buffere for å redusere returtemperaturen fra byggsiden og sikre høy effektivitet.

– Grunnen til at disse systemene er så fine nettopp til hoteller, er store varmtvannsbehov som andre næringsbygg ikke har, forklarer hun.

Så gjelder det å finne ut hvordan oppladingen av varmtvannstankene styres best. – Det stiller krav til byggdrifteren, men også til automatiseringen av systemet, sier Smitt.

Hun møter mange som misforstår koblingen mellom CO₂ og miljø. De som ikke kjenner til CO₂-varmepumper, har lært seg at CO₂ er en klimagass, og slett ingen miljøvenn.

– Men CO₂ som brukes i varmepumper, er gjenvunnet og har dermed et globalt oppvarmingspotensial lik null. Fremtidsrettede, naturlige arbeidsmedier er nettopp det vi jobber med her på NTNU, understreker hun.

Stor interesse

Hotellsektoren har fattet stor interesse for løsningen som hun har sett på. Men selv om den er populær i markedet, er den ikke blitt hyllevare ennå.

Dessuten er det vanskelig for hotellene å investere i varmepumper på grunn av måten de eies og drives på. Ofte drives de på franchise med én som driver, en annen som eier og kanskje også en tredje som eier bygningen. Da er det vanskelig å bli enige om hvem som skal betale hva og hvem som skal sitte igjen med hvilke innsparinger.

– Men jeg tror dette kommer mer og mer. Vi har hatt en del forespørsler om prosjekter, og det er stor interesse der ute. Hvis vi skal nå de klimamålene som er satt for å redusere energiforbruk og utslipp, så er vi nødt til å gjøre noe. Hvis vi tar i bruk mer effektive systemer, styring og energiledelse, kan vi redusere energiforbruket i kommersiell sektor i Europa med 30 prosent, sier Silje Marie Smitt.

Powered by Labrador CMS