TEK-BLANDING: Mange kunder vil gjøre mye mer enn bare å følge tek, men de som ikke skal drifte selv, vil bare følge minimumskravene, forteller konserndirektør Kristin Olsson Augestad i Multiconsult.

Klare for nye energikrav

ARENDAL: Statsbygg er klare for å stille enda flere energikrav til bygningene sine, mens Multiconsult forteller om kunder som synes det er helt uinteressant å følge tek-kravene.

Published

– Kundene ser etter nye løsninger for å spare energi. Å følge kravene i tek er økonomisk uinteressant, sier konserndirektør Kristin Olsson Augestad i Multiconsult.

Ser ikke livsløpet

Da snakker hun om mange kunder, men slett ikke alle.

– Samtidig har vi kunder som ikke skal drifte byggene videre. De legger seg på minimumskravene i tek – og de kravene er ikke spesielt spenstige, slår hun fast.

Det bekrefter administrerende direktør Karoline Nystrøm i Schneider Electric Norge:
– Når det ikke er de samme som drifter byggene som det er som bygger dem, ser de ikke livsløpet, sier hun.

Statsbygg-krav

Augestad og Nystrøm er to av mange som har snakket om bygg og miljø på Arendalsuka. Der varslet Statsbygg-direktør Anders Fylling nye klimakrav til den som bygger eller drifter for det statlige selskapet:

– Vi vil stille klimakrav i alle arealer som vi eier eller leier. Først skal vi vurdere å gjenbruke eksisterende areal. Vi vil øke arealutnyttelsen i arealene, sier han.

Fylling følger opp uttalelsen som administrerende direktør Harald Nikolaisen kom med i en pressemelding i juni: «Den mest klimavennlige kvadratmeteren er den vi ikke bygger.»

Klimanotat

De to direktørene snakker om klimanettverket Skift. Der har en rekke store selskap i forskjellige næringer funnet frem til tiltak for å nå klimamålene i næringene sine.

SKIFT: Anders Fylling forteller om store ambisjoner i Skift-notatet for bygg, anlegg og eiendom.

– Vi foreslår et eget sett med premisser for Skift-medlemmer som er med i byggenæringen. Vi vil forlenge levetiden til byggene, tilrettelegge for ombruk og redusere energibruken, sier Anders Fylling.

Helelektrisk

Medlems- og markedssjef Ida Thorendahl i Elektroforeningen er opptatt av å gjøre Norge helelektrisk:

– Da er bygg nøkkelen. Bygninger i dag bruker altfor mye energi. Storparten bør frigis til elektrifisering av industri, fiskebåter, traktorer og så videre. Hvis vi skal nå klimamålene om et netto nullutslippssamfunn innen 2050, er det helt nødvendig å redusere energibruken i eksisterende bygg, sier hun.

Thorendahl viser til EU-planene om å doble rehabiliteringsraten innen 2030.
– I Norge har vi ikke noe eget mål for grønn energirehabilitering. Det er et delmål å redusere energibruken i bygg med 10 TWh, men det inkluderer riving av bygg, så da løser det egentlig seg selv, sier hun.

Problemet er at mange tiltak ikke lønner seg for bedriftene. Ida Thorendahl tar til orde for en bedre tilpasset energimerkeordning, skjerpede tiltak i yrkesbygg og tilpassede støtteordninger.

Kraftverkbygg

– Kraftbransjen og byggebransjen kjenner ikke hverandre godt nok, konstaterer Kristin Olsson Augestad i Multiconsult. Når noen bygg blir små kraftverk, så er det vanskelig at de to bransjene ikke snakker mer sammen.

Multiconsult tester mye i sine egne lokaler:
– Før pandemien testet vi en hel del sensorikk. Vi ville vite hvor mange personer vi har i byggene og styre kjøling og luft. Nå som folk vender tilbake, skal vi teste på oss selv om vi kan skru opp temperaturen litt for å redusere kjølingen. Utfordringen er at vi leier lokalene våre, sier Augestad.

Ti klimatiltak

Statsbygg ramser opp en rekke tiltak for bygg, anlegg og eiendom. Selskapet skal fokusere på reduksjon av klimagassutslipp i egne prosjekter og bidra til at alle prosjekter kan rapportere på klimagassutslipp målt i kilo CO₂ per kvadratmeter.

Disse ti tiltakene skal alltid vurderes, ifølge Skift-notatet fra Statsbygg:

  • Kutte utslipp fra byggeplass.
  • Redusere utslipp fra materialbruk.
  • Redusere byggets energibehov.
  • Redusere byggets behov for levert energi.
  • Produsere energi på bygningen.
  • Redusere kapp og svinn på byggeplassen.
  • Redusere byggets areal.
  • Redusere behovet for innkjøp av nye materialer.
  • Forlenge byggets levetid.
  • Tilrettelegge for fremtidig ombruk.
Powered by Labrador CMS