Obos og Fortum bak nytt energiselskap

Satser i Oslo-områder uten fjernvarme.

Published

Obos Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere lokale energiløsninger for varme og kjøling til Obos-prosjekter i osloregionen.

OF Energi

Det nye felleseide selskapet får navnet OF Energi. Målet er å bygge systemer for lokale løsninger for leveranse av fornybar energi for Obos-tilknyttede prosjekter der varme eller kjøling ikke er tilgjengelig i dag.Satsingen vil primært skje i områder hvor Fortum Oslo Varme i dag ikke leverer fjernvarme.– Vi i Fortum Oslo Varme er takknemlige for tilliten Obos viser oss med denne avtalen. Fortum Oslo Varme og Obos er to selskaper med et brennende miljøengasjement. Dette er et svært spennende partnerskap og et viktig ledd i utviklingen av gode miljøvennlige og fleksible energiløsninger også utenfor der vi har fjernvarme per i dag, sier Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme.Selskapene har god erfaring fra tidligere samarbeid, og inngikk blant annet i 2017 en avtale om leveranse og installasjon av Obos’ første solcelleanlegg. Fordelt på seks næringsbygg i Oslo produseres det i dag til sammen 1.000.000 kWh solstrøm i året.– Vi er trygge på at den solide kompetansen Fortum Oslo Varme har, kombinert med vår tilgang på prosjekter, vil skape stor merverdi for våre medlemmer og kunder, sier Nils Morten Bøhler, konserndirektør i Obos.

Nye energisentraler

Det nye selskapet OF Energi vil satse på å utvikle lokale energinett for varme og kjøling som flere bygg kan kobles på. Energioverskudd i et bygg vil da kunne brukes andre steder med energibehov. Dermed vil den totale kostnaden for hvert bygg minimeres og den samfunnsøkonomiske nytten maksimeres. Dette vil være aktuelt for både eksisterende og ny bygningsmasse.

Powered by Labrador CMS