SPARER: Europeiske bygninger skal spare energi raskere enn før. Her er det et fransk kontorbygg som får inn nye vinduer med lavere U-verdi.

Energisparebølge i Europa

EU vil doble farten på energirehabiliteringen av både offentlige og private bygninger. – Vi starter en renoveringssbølge, sier Dimitrios Athanasiou.

Published

Han arbeider med energiberegninger og nullenergibygninger i EU-kommisjonen. Da Nemiteks europeiske søsterorganisasjon Rehva holdt webinar om nye forretningsmodeller for å sette fart på oppussingen av bygninger i EU-landene, stilte han opp som hovedtaler for å fortelle om planene til kommisjonen.

50 millioner hjem

Europa har få bygninger som er energieffektive, og oppgraderingen går sakte, konstaterer Athanasiou. Han ser gode muligheter for vekst for en næring som han omtaler som fragmentert.

– Vi skal hjelpe 50 millioner mennesker med å holde hjemmene deres varme. Vi skal fornye sosiale boliger, skoler og sykehus. Målet er at regler og økonomisk støtte skal sørge for at vi dobler oppussingsraten for eksisterende bygninger, sier han.

I første omgang vil EUs generaldirektorat for energi ta seg av de bygningene som yter dårligst. Satsingen på energirehabilitering kommer til å dra nytte av smart teknologi og industrialisering.

Lokale jobber

– Raskere og dypere renovering av bygningene våre gir klare fordeler for EU og gjør energisystemet vårt grønnere. Dessuten er byggenæringen spesielt berørt av koronakrisen. En oppussingsbølge kommer til å gi jobber og vekst lokalt, sier Dimitrios Athanasiou.

– Vi tar sikte på en svært effektiv og dekarbonisert bygningsmasse innen 2050 og kostnadseffektiv omgjøring av eksisterende bygninger til nesten nullenergibygninger, NZEB, sier han.

Følger ikke opp

Det hjelper likevel lite at byråkratiet i Brussel sitter og bestemmer prinsipper når medlemslandene ikke følger opp. Athanasiou innrømmer at bare åtte av de 27 medlemslandene har sendt inn strategien sin for å få til dette – mer enn tre måneder etter at fristen gikk ut.

Likevel forteller han at flere og flere EU-land er blitt flinkere til å gjøre de små energiprosjektene attraktive å investere i.

– For å gjøre småskalaprosjektene mer attraktive kan vi slå sammen flere små prosjekter til ett stort. Det ser vi at skjer flere steder. Nabolags- og distriktstilnærmingen blir vanligere. De prøver å slå sammen små prosjekter i nabolaget i én gruppe. Det gjør ikke bare investeringene mer attraktive, men det gjør dem også enklere å gjennomføre, sier Dimitrios Athanasiou.

Sammen om løsninger

Også Simona D’Oca forteller om hvordan det lønner seg å se flere energispareprosjekter under ett.

– Likesinnede partnere arbeider sammen for å finne innovative løsninger. De samler mindre energispareprosjekter til prosjekter som er mer passende i størrelse og økonomi. Er du en investeringsbank, liker du å få et produkt som du kan selge til investorer, sier D’Oca, som koordinerer flere EU-forskningsprosjekter hos den nederlandske energirådgiveren Huygen.

Powered by Labrador CMS