MARKEDSOPTIMIST: Tor Olsen har 35 år bak seg i energieffektiviseringens tjeneste. Nå varsler han kjempemuligheter de ti nærmeste årene.

Enorme muligheter i energisparing

Den som ikke klarer å skape et marked og tjene penger de neste ti årene, gjør en elendig jobb. Det er om de eksisterende byggene at miljøslaget står, ifølge årets Enovaprisvinner Tor Olsen.

Published Last updated

Han fikk årets Enovapris etter – som Enova selv sier det – 35 år i energieffektiviseringens tjeneste. Tor Olsen er teknisk direktør i AF Energi & Miljøteknikk. Juryen fremhever at han har bygd forretning rundt satsinger som bidrar til å bruke energien effektivt.

Slag om gamle bygg

Selv vil han heller snakke om gamle enn om nye bygg når han skal fortelle hvordan det skal være mulig å nå klimamålene:

– Det er ikke på nybygg slaget kommer til å stå, for der er vi så flinke. Teknologien er kommet så langt, sier han.

– På lys har energibruken falt til en brøkdel. Vi har fått tre ganger så gode vinduer på bare noen år. Forskriftskravene har gjort at vi har god kontroll på energibruken i nybygg. Det store slaget står på eksisterende bygg, ifølge Olsen.

Sparer enkelt 40 prosent

– Der har VVS-bransjen kjempemuligheter og et stort marked. Leverandørene har vært veldig flinke, og produkter og teknologi er kommet veldig langt. Nå må bransjen være flink nok til å bruke dem på nye måter, sier han.

Teknologien utvikler seg videre. Ved hjelp bare av den teknologien som allerede finnes, går det an å effektivisere dagens bygningsmasse mye.

– Vi jobber ofte med energispareprosjekter. Der greier vi fint å spare 40 prosent av energien med dagens teknologi. EUs mål er å redusere utslippene med 40 prosent frem til 2030, og de har som mål at vi skal effektivisere byggene med 27 prosent. Hvis alle bygg skal gjøre det, er det enormt mye, sier han.

Treg bransje

På Solstrandkonferansen utfordret Tor Olsen bransjen til å sette opp et mål: Hva kan vi bidra med for å få til denne reduksjonen?

– Det er et kjempemarked. Nå mangler det egentlig bare at bransjen vår er flink nok til å ta tak i de mulighetene. Stygt sagt: VVS-bransjen har ikke vært så flink til å være tidlig ute med forretningsmuligheter, mener han.

Nå ser han en bedring. Bransjen har mye god kompetanse og mange flinke rådgivere. Ressursene og teknologien er der – det mangler bare at flere ser på nye samarbeidsformer mellom bedriftene, og på nye forretningsområder.

Hva skal du gjøre?

– Jeg oppfordrer alle til å snakke med sjefen: Hva skal vi gjøre de neste ti årene for å være med på det markedet? Hvis ikke du greier å skape et marked og tjene penger de neste ti årene, er du på feil planet, sier Olsen. Ifølge ham skryter elbransjen av veldig mye, men kompetansen, den sitter i VVS-bransjen. Bransjen dekker mye mer enn noen andre av det som har med energi å gjøre.

Mer effektiv oppvarming, bedre ventilasjon og lys i eksisterende bygg er eksempler han trekker frem, på kommende muligheter og bedre teknologi. På pumper har det skjedd en energirevolusjon, med 80–90 prosent lavere energibruk.

Hvem betaler?

Byggeierne tør ikke å la være å bli med på den grønne bølgen. Leietagerne – og spesielt de offentlige – stiller strengere krav til hva de vil leie. Finansnæringen dreier seg mot «grønne penger». Finanskrisen og rentefallet som den førte til, var redningen for hele energisparebransjen: Det blir billigere å låne for å finansiere enøk-tiltakene. Den største barrieren nå er å bli enige om hvem som skal betale regningen – eier eller leietager.

Tor Olsen var med på å definere markedet for energieffektivisering og å lage nyordet «energisentral». Nå er mye av jobben å utvikle vannbårne varmesystemer som er billigere.
– Det er helt avgjørende at vi har fleksible energiløsninger som kan bruke annet enn strøm. Strøm kan vi bruke til høyverdig energi i transport og industri. Vi må frigjøre strøm og bruke andre kilder til oppvarming, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS