KOMPAKT: Ingunn Jensen tegnet barnehage med kompakt form og færrest mulig kuldebroer for å få ned energibruken.

Ventilasjonen får ned miljøavtrykket

Det er desentralisert ventilasjon som får ned miljøavtrykket når Finland svanemerker bygninger. Også Powerhouse Brattørkaia sparer energi og miljø på å få ned farten på ventilasjonen.

Published

Har du vært på en konferanse der foredragsholderen har spurtet rundt hele salen? Det gjorde Skanska-sjefrådgiver Bjørn Jenssen for å illustrere hvor fort luften i ventilasjonsanlegget gikk før noe ble gjort med den på Powerhouse Kjørbo. Jenssen snakket om erfaringene fra Powerhouse-byggene på den første nordiske konferansen for nullenergihus og plusshus i Trondheim denne uken.

SPRINTER: Bjørn Jenssen spurtet rundt møterommet for å illustrere hvordan ventilasjonen gikk før Kjørbo i Bærum ble Powerhouse.

Han pustet tyngre, men tok seg godt inn igjen. Etterpå kunne han nemlig gå utstudert sakte over scenen for å vise hvordan hastigheten ble etter rehabiliteringen.

Redusere bruken

Den erfaringen tok Skanska med seg til Brattørkaia i Trondheim og verdens nordligste kontorbygning som er bygd som plusshus. – Det viktigste for å bygge et plusshus er å redusere energibruken, ikke å sette opp solcellepaneler, sier Jenssen. Samtidig må det produseres energi for å nå kravene i Paris-avtalen.

– Det er viktig at vi bruker all kunnskapen vi har for å løse oppgaven. Ingeniøren og arkitekten er helt avhengige av hverandre, melder Bjørn Jenssen.

Svanemerket

Fra Finland forteller svanemerkesjef Riikka Holopainen også at det er ventilasjonen som gir resultat. En svanemerket boligblokk i Vantaa like ved flyplassen utenfor Helsinki kan skilte med gode resultater på ventilasjonen, selv om karbonfotavtrykket totalt bare er 17 prosent lavere enn andre bygninger som ikke er svanemerket. Svanemerkede Kaskelantie 1 er sammenlignet med tre andre, nye boligblokker, alle fire bygd av NCC.

De nye designløsningene som ble valgt for å få svanemerket, fikk opp varmegjenvinningen fra ventilasjonen fra 66,7 til 78 prosent. Det sparte utslipp av 56 kilo CO₂-ekvivalenter per kvadratmeter bruttoareal i bygningen.

Desentralisert ventilasjon

Desentralisert, etterspørselsstyrt ventilasjon i leilighetene kuttet utslippet med 57 kilo per kvadratmeter. Og den generelle endringen fra sentralisert til desentralisert ventilasjon førte til 97 kilo mindre utslipp.

Holopainen trekker frem fornybar energi, mer effektiv materialbruk og mer lavutslippsmaterialer som de tre andre tiltakene for å få ned karbonfotavtrykket til bygninger.

Godt inneklima i plussbarnehage

– Barn, ansatte og foreldre melder tilbake at atmosfæren er svært god, sier Ingunn Jensen. Arkitekten hos Link Arkitektur arbeidet sammen med Erichsen & Horgen og Multiconsult med plussbarnehagen Kilden i Oslo.

– For å redusere energibehovet måtte vi bygge med en kompakt form og prøve å unngå kuldebroer. Så er dagslys og belysning viktig. God dagslyskvalitet gir god helse, og så brukte vi led-lys som ikke bruker unødvendig energi, forteller hun.

– Varme er kanskje ikke det største problemet når bygningen er godt isolert. Kjøling er et større tema. Vi bruker en eksisterende kjeller til å forvarme og forkjøle, sier Ingunn Jensen.

Powered by Labrador CMS