BRUKER FOR MYE: I Schweigaards gate 16 i Oslo prøver SD-anlegget å lære selv, men fremdeles bruker bygget for mye energi.

SD-anlegget skal lære seg opp selv

– Bygget skal optimalisere seg selv, og SD-anlegget lærer seg hvordan arealene brukes ved hjelp av bevegelsesdetektorer, sier teknisk sjef Lars Kverne i Entra.

Published Last updated

I fjor ble Team Oslo Sentrum i Entra kåret til årets grønne driftsteam. Nå får de enda grønnere bygg å bryne seg på. Kverne snakker om Kristian Augusts gate 13, med Future Built-standard for sirkulære bygg.

50 prosent gjenbruk

– Det blir 50 prosent gjenbruk gjennom rehabiliteringen, forteller ham. Mye av bygningskroppen og betongfasaden brukes om igjen. Entra ser på dører, vegger og om det er mulig å kjøpe inn brukte tepper.

– Hele tiden skal vi prøve å strekke strikken for hvor stor prosent vi kan komme opp på i gjenbruk. Det har spredt seg til hele forvaltningen i Entra. Alle tenker ombruk. Når vi pusser opp lokaler, tar vi vare på ting som normalt ville gått på fyllinga, sier Lars Kverne.

Ikke lavt nok forbruk

Team Oslo Sentrum har klare mål fra konsernledelsen som de skal følge. Energi, vannforbruk, sorteringsgrad og restavfall, tilrettelegging for syklister, driftsoptimalisering og energioppfølging.

PRISVINNER: Lars Kverne og Entra fikk prisen som årets grønne driftsteam i fjor og forteller om erfaringene. I år ble ikke prisen utdelt.

I Schweigaards gate 16 arbeider teamet med et bygg som er en pilot for hvordan ventilasjonen skal styres. Det er mye å lære, men ikke alltid de beste tallene:

– Vi prøver å se om vi klarer å ta de eksisterende byggene våre videre. Men gjennom de fire årene bygget har vært i drift, har vi aldri ligget så lavt på forbruk som vi skulle ønske at vi gjorde. Vi ligger rundt 100 kilowattimer per kvadratmeter per år, men vi skal ned, bedyrer Kverne.

SD-prøveprosjekt

Bygget er også et prøveprosjekt sammen med SD-leverandøren, nemlig. – Bygget skal optimalisere seg selv. Det skal ikke være nødvendig at en person gjør det ved hjelp av overtid. SD-anlegget lærer seg hvordan bygget og arealene brukes ved hjelp av bevegelsesdetektorer, forteller han.

Arealene skal ha det beste inneklimaet når de ansatte faktisk er på jobb. Det er kjernetid fra 9 til 15. Så går det an å se fra uke til uke hvordan driftstidene justerer seg, etter hvert som anlegget lærer.

– Entra-byggene skal være de byggene der de mest fornøyde menneskene jobber, men når de ikke er på jobb, trenger ikke inneklimaet å være bra. Anlegget skal starte før du kommer på jobb – det skal ikke være en reaktiv løsning som først skrur seg på når du kommer, sier han.

Justerer og lærer

Så dukker det opp noen uventede spørsmål. Hvorfor er det så mange på jobb halv seks om ettermiddagen, for eksempel? Jo, da er renholderne i full gang.

– Slike ting har vi justert for etter hvert. Vi har sagt at det skal være noen der i 15 til 30 minutter for at det skal telle inn i programmet. Sånne ting er det vi plukker opp og lærer oss nå i pilotperioden, sier Lars Kverne.

Driftsleder Per Aas snakker om avfallssorteringen og hvordan det er viktig å lære opp både leietagerne og renholderne. Det hjelper ikke at leietageren er god til å sortere hvis renholderen kommer og kaster alt samme sted. Målet er 70 prosent sortering i 2020, forteller Aas.

Powered by Labrador CMS