Leverte falsk EPD til Statsbygg

De fikk ros for å være først i bransjen med EPD, men «miljødeklarasjonen» hadde de snekret sammen selv.

Published

De fikk ros for å være først i bransjen med EPD, men «miljødeklarasjonen» på kanalene til det nye nasjonalmuseet var bare noe som Ventistål hadde snekret sammen selv.

Caverion og Statsbygg tok dokumentasjonen for god fisk og trodde de hadde kommet et skritt videre i miljøarbeidet. Men EPD Norge stusset fordi Ventistål ikke egentlig hadde noen slik deklarasjon. Ventistål selv sier at det bare var grovutkastet deres til en deklarasjon som ble vist frem.

Misbruk er uvanlig

– Det er veldig sjelden jeg opplever at folk misbruker EPD-dokumentasjon, sier Håkon Hauan. Han er daglig leder i EPD Norge.

Hauan satt på et møte der Ventiståls representant viste frem en EPD for kanalene sine.

– Kort sagt så stusset jeg litt. Så sjekket jeg opp, og det viste seg at Ventistål har ingen EPD-er. Det de viste frem, var noe som de hadde klippet og limt og snekret litt sammen, forteller han.

Nytt nasjonalmuseum

Deklarasjonen som ikke var noen deklarasjon likevel, hadde Ventistål levert inn som dokumentasjon til byggingen av det nye nasjonalmuseet. Der er Statsbygg byggherre, mens Caverion har ansvaret for elektro, rør og ventilasjon og var den som tok imot deklarasjonen fra Ventistål.

– Jeg tok kontakt med Statsbygg og Statsbygg snakket med Caverion. Så besluttet Statsbygg at de ikke ønsket å forfølge saken noe videre. Det jeg gjorde på vegne av EPD Norge, var å skrive et brev til Ventistål og be dem forklare hva som hadde skjedd. Jeg fikk en skriftlig redegjørelse hvor det kom frem en beklagelse av at dette var uheldig og at det ikke var noen intensjoner om forfalskning, forteller Håkon Hauan.

– Uheldig

Han er enig i at hendelsen er uheldig.

– At leverandører mekker sammen noen greier og gir en forståelse av at dette er en fullverdig EPD, er uheldig uansett. Så skal man ikke vise frem logoen til EPD Norge og EPD hvis man faktisk ikke har noe. Det er prinsipielt sett veldig uheldig, og det var også Ventistål helt enige i, sier han.

Det nærmeste EPD Norge ellers har opplevd i retning misbruk av deklarasjonene, er at noen i et annet land har laget EPD-er som ikke er verifiserte av tredjepart og som ikke er publisert av en programoperatør – det vil si den organisasjonen i andre land som tilsvarer EPD Norge.

Stikkprøve fra Statsbygg

Elin Anita Hansen, Statsbyggs miljøansvarlige på nytt nasjonalmuseum-prosjektet, bekrefter historien.

– Vi hadde en stikkprøvekontroll på FDV-dokumentasjon i prosjektarkivet vårt. Der fant vi en EPD som hadde EPD Norges logo på seg, men da vi begynte å grave i det, viste det seg at det ikke var en offisiell, ferdig EPD som var godkjent. Ifølge Ventistål inneholdt den interne data, forteller hun.

– Dermed satte vi i gang oppfølging og fikk avklart at dette ikke var en gyldig EPD. Nå er vel prosessen i gang mellom Ventistål og EPD Norge for å få utviklet det dokumentet, sier Hansen.

Hun bekrefter at det er veldig vanskelig å få bekreftede miljødeklarasjoner på ventilasjon og andre tekniske installasjoner. Derfor har nasjonalmuseum-prosjektet arbeidet for å kunne stille krav til dokumentasjonen slik at det blir mulig å sammenligne produsentene på miljø.

Caverion følger opp

I Caverion lover Roar Andersen, direktør for forretningsutvikling, å følge opp saken tett.

– Siden det ble oppdaget manglende tredjepartsverifisering av ventilasjonskanaler i forbindelse med leveranser til prosjekt nytt nasjonalmuseum, har vi hatt løpende kontakt med vår underleverandør Ventistål for å få dette på plass, sier han.

Andersen peker på at det er en omfattende jobb å utarbeide EPD, men at Ventistål er i gang med å gjøre det i samarbeid med Østfoldforskning. – For Caverion er det viktig at all nødvendig dokumentasjon følger avtalte leveranser, sier han.

Ventistål: «Grovutkast»

Ventistål-sjef Trond Severinsen omtaler EPD-en som ble levert inn, som et «grovutkast»:

– Det var bare vårt grovutkast som vi hadde jobbet med i et års tid, som ble vist frem på prosjektet. Det har aldri vært godkjent – det har bare vært et utkast som skulle vise hva vi skulle klare å få frem sammen med Østfoldforskning, sier Severinsen.

Kommer i høst

Trond Severinsen i Ventistål varsler at verdens første EPD på firkantkanaler kommer i høst.

– Vi er midt i en prosess nå, med sporing av energiforbruk og alt mulig helt tilbake til jerngruven i Australia og gummilistfabrikken i Sør-Afrika. Jeg tipper den blir endelig godkjent utpå høsten en gang, sier han. 

Severinsen mener at det er helt naturlig at større produkter som kanaler kommer først, så regner han med aggregater i neste omgang, men tror det er lenge igjen til det kommer EPD-er på for eksempel ventiler og andre produkter som har liten miljøpåvirkning på det ferdige bygget.

Dette er EPD:

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste. Oppsummeringen er standardisert slik at kunden skal kunne sammenligne.

Kravene til hvordan en EPD skal lages, er spesifisert i Iso-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III. Deklarasjonen lages på grunnlag av en livsløpsanalyse, LCA, og bekreftes av en uavhengig part.

(Kilde: EPD Norge).

– I Norge har det vært veldig lite EPD-er på tekniske installasjoner. I andre land er det mye mer. Frankrike er store, blant andre, sier Håkon Hauan i EPD Norge.

– Noen store innkjøpere, som for eksempel Statsbygg, ønsker å ha det, og derfor vil de motivere leverandørene til å komme med EPD-er. Jeg regner med at det kommer til å komme flere fremover, men har full forståelse for at det tar tid å komme i gang, sier Hauan.

Powered by Labrador CMS