TOPPMØTE: Verdenslederne – her representert ved Boris Johnson, Joe Biden og António Guterres – må peke på hvordan varmepumper kan bidra til å redde klimaet, ber produsentene og bransjeorganisasjonen om.

Klimatoppmøte med varmepumper

DURHAM: Den europeiske varmepumpeforeningen er på turné for å vise hvordan varmepumpene kan bidra mot klimaendringer. Og i nabobyen til Glasgow åpnet et nytt millardprosjekt med elvevarme rett før klimatoppmøtet.

Published

Generalsekretær Thomas Nowak kjører fra Düsseldorf til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. På veien besøker han varmepumpeprodusenter og installasjoner.

– Turen skal vise at varmepumpene er overalt på veien til Glasgow. Fra nye og renoverte bygninger til industri og elbiler, beskriver varmepumpeforeningen EHPA.

Varmepumper i sluttavtale

– Et vellykket COP26 vil ha med varme og kjøling – basert på varmepumpeløsninger – i de avsluttende uttalelsene. Det vil danne grunnlaget for nasjonal lovgivning og et markedsrammeverk som utløser etterspørsel fra sluttbrukerne og fører til rask utrulling av teknologien, mener organisasjonen.

Mange i bransjen engasjerer seg for å gjøre varmepumpene synlige i klimaforhandlingene. Kensa Heat Pumps i Cornwall, for eksempel, etterlyser bedre regler:

– Det er ikke mulig å nå målene med bare å tenke hus for hus og legge ansvaret på enkeltpersoner. For å sette fart på overgangen til varmepumper må regjeringen arbeide sammen med energibransjen og varmepumpeleverandørene, sier daglig leder Simon Lomax. Han vil ha en løsning for bergvarmepumper der utgiftene til infrastrukturen skilles ut fra utgiftene til selve varmepumpen.

– Mest effektivt

Patrick Crombez, som er varmesjef hos Daikin, er med på turnéen til Thomas Nowak.
– Målene som settes i løpet av COP26, må ha med varme- og kjølesektoren, og mer spesifikt hvordan varmepumper må tas i bruk over hele kontinentet, sier han.

– Varmepumper er pålitelig teknologi som reduserer utslippene kraftig. Turnéen til EHPA viser hvilke bidrag varmepumpene kan gi for å sørge for reduserte karbonutslipp.

Han får støtte fra den londonbaserte, internasjonale ingeniørorganisasjonen Cibse.
– Varmepumper er den mest effektive måten å skape varme fra elektrisitet på. Følgelig har de en avgjørende rolle å spille i overgangen til netto nullutslipp – spesielt i boligsektoren, uttaler organisasjonen. Cibse har benyttet klimatoppmøtet til å lansere nye retningslinjer for varmepumper i leilighetsbygg.

Elvevarme i nabobyen

– Vi har allerede vist i Clydebank, nabobyen til Glasgow, hvordan varmepumper kan fjerne klimagassutslippene i fjernvarmesektoren. Glasgow kan varmes opp med elvevarme fra Clyde, akkurat som vi har gjort i Clydebank, sier bærekraftdirektør Dave Pearson i skotske Star Refrigeration.

NABOBY: Klimapraterne i Glasgow trenger ikke annet enn å følge elva Clyde noen kilometer nedover. Queens Quay-prosjektet åpnet rett i forkant av COP26 med to varmepumper à 2,65 megawatt som bruker elvevannet som kilde til oppvarming og varmtvann.

– Oppvarming er dekarboniseringens svar på Askepott – den har ikke fått den oppmerksomheten den trenger, mener professor Jon Gluyas, som leder energiinstituttet på universitetet i engelske Durham.

Instituttet stiller på toppmøtet i Glasgow med mange eksempler på hvordan oppvarming kan gjøres med lavere utslipp av klimagasser. Men samtidig:
– Varme og kjøling er et av de vanskeligste områdene å dekarbonisere, ifølge Gluyas og kollegene hans.

Powered by Labrador CMS