ÅRETS TALE: Talen om unionens tilstand tilsvarer den norske trontalen – den presenterer toppolitikernes planer for tiden som kommer. Ursula von der Leyen brukte den til å snakke om energi i bygninger.

Energi i bygningene er toppolitikk i EU:
Fra karbonkilde til karbonsluk

Bygninger som reduserer utslippene er et av EUs viktigste tiltak for å redde klimaet. Men bransjen frykter at det blir bare prat og ingen planer.

Published Last updated

– Byggenæringen kan snus fra karbonkilde til karbonsluk, erklærer Ursula von der Leyen. Da presidenten i EU-kommisjonen holdt sin første tale til parlamentet om «unionens tilstand», pekte hun ut grønnere bygg som et av de aller viktigste tiltakene Europa kan gjøre for å redde klimaet og begrense den globale oppvarmingen.

Tre og teknologi

Mer tre og smartere teknologi er eksemplene hennes på hva næringen kan gjøre. Samtidig vil von der Leyen skape en ny kultur for bygninger – et sted der arkitekter, kunstnere, studenter, ingeniører og designere arbeider sammen for å utvikle byggene og næringen. «Et nytt europeisk Bauhaus» kaller hun det, oppkalt etter høyskolen og filosofien som Walter Gropius bygde opp for 100 år siden.

Bak det hele ligger EU-kommisjonens nye mål, å redusere utslippene med 55 prosent innen 2030.

Det målet settes naturlig nok pris på i en bransje som har mye å hente på miljøbevissthet rundt europeisk bygging.

Rehva: – Velkommen!

– Vi ønsker velkommen det ambisiøse målet om å redusere utslippene med 55 prosent og at oppussing og renovering fremdeles er i kjernen av «Next Generation EU»-strategien, sier Anita Derjanecz, sjef for Nemiteks europeiske søsterorganisasjon Rehva.

Hun er likevel ikke overbevist om at det blir mer enn prat fra toppolitikerne:

– Vi må se de konkrete planene bak politisk forpliktelse på høyt nivå, sier Derjanecz.

– Offentliggjøringen av renoveringsplanen som energikommisjonær Kadri Simson har lovet, ser ut til å være forsinket, peker hun på.

Virus og arbeidsplasser

– Rehva støtter fullt ut den kraftige styrkingen av arbeidet med å fornye bygninger. Men det må gjøres med høy kvalitet slik at bygningene øker ytelsen i praktisk bruk. Energirenovering må forbedre inneklimaet og skape sunnere innemiljøer, uttaler Derjanecz.

PLAN: Energikommisjonær Kadri Simson skal legge frem en oppussingsplan for europeiske bygninger.

– Pandemien akkurat nå gjør bare det umiddelbare behovet for god luftkvalitet i bygninger enda tydeligere. Vi trenger bygninger som er energieffektive og sunne på samme tid, slik at de også kan moderere faren for å spre Covid-19 og lignende virus. Renoveringsbølgen er en utmerket mulighet til å oppnå dette, sier hun.

Skolene først

Rehva-sjefen trekker spesielt frem skolene.

– De har vært en forsømt bygningstype. Jeg håper de kommer til å bli utpekt til første mål, slik som Simson har annonsert tidligere. Beslutningstagerne må definere klare og obligatoriske kriterier for innemiljø, sier hun og understreker at Rehva har kunnskapen og verktøyene som skal til.

Åtte forskjellige europeiske bransjeorganisasjoner som arbeider med forskjellige sider av energi og miljø i bygninger, har skrevet et felles brev til Ursula von der Leyen og andre EU-topper. De ber om en rask og ambisiøs plan for byggenæringen.

– Dekarbonisering av EUs bygningsmasse vil støtte massiv utbygging av nye arbeidsplasser og bærekraftig vekst, og det vil drive gjenoppbyggingen etter den økonomiske og helsemessige krisen som pågår akkurat nå. Det skriver organisasjonene for henholdsvis energisparing, varmepumper, geotermisk energi, energieffektivitet i bygninger, elentreprenører, belysningsbransjen, smart energi og solenergi, sammen med Rehva.

Powered by Labrador CMS