HURTIGLØSNING: Frittstående luftrenser er en rask løsning når det krever for mye penger eller tid å bytte ut ventilasjonsanlegget, sier Mats Solberg – nå med støtte fra WHO.
HURTIGLØSNING: Frittstående luftrenser er en rask løsning når det krever for mye penger eller tid å bytte ut ventilasjonsanlegget, sier Mats Solberg – nå med støtte fra WHO.

WHO anbefaler luftrensere mot korona

OSLO: Når ventilasjonen ikke er god nok til å dempe smitten, råder WHO til å bruke luftrensere. Det å kunne begrense smitte blir viktig lenge etter koronapandemien, spår Mats Solberg i Euromiljø Inneklima.

Published

WHO har laget en detaljert veileder – et veikart for å sikre god ventilasjon som kan hindre koronaviruset i å spre seg innendørs. Her går verdens helseorganisasjon gjennom i detalj hva som skal til av både naturlig og mekanisk ventilasjon for både helseinstitusjoner, boliger og andre bygninger.

WHO-veikartet tar for seg alt fra luftmengder til drift. I tillegg går det gjennom alternative løsninger – plan B – der det ikke er mulig å ruste opp ventilasjonsanlegget eller der det tar så lang tid at noe må gjøres raskere. En av løsningene som går igjen, er:
«Hvis ingen andre strategier kan tas i bruk, så vurder å bruke en frittstående luftrenser» – som så følger opp med å anbefale forskjellige filter til forskjellig bruk.

– Stor tyngde

Det er musikk i Mats Solbergs ører. Han leder Euromiljø Inneklima, som har levert luftrensere i 35 år.
– WHO har stor tyngde og troverdighet, konstaterer han.

Solberg mener at anbefalingene fra WHO er verdt å ta med seg langt ut over koronapandemien.
– Det kommer dessverre flere pandemier, og vi har den årlige influensasesongen som er skyld i ekstremt høye kostnader for mange bedrifter. I bedriftene fører den til høyt sykefravær, og på sykehjem har du sårbare eldre som blir enda hardere rammet. Det er spennende at WHO går ut og anbefaler luftrensere i områder hvor det er dårlig ventilasjon, sier han.

Tid og penger

Når bygget er gammelt eller ventilasjonen dårlig, er det dyrt å gjøre noe med den. Tid tar det også.
– Luftrensere er lavkostnadsløsningen som er enkel å montere. Det kan gjøres noe på dagen, sier han og peker på at finske skoler, for eksempel, har takmonterte luftrensere i klasserommene.

The New York Times har laget en veldig klar og lettfattelig grafikk som simulerer hvordan smitten sprer seg i et klasserom – med og uten ventilasjon, åpne vinduer og luftrenser. En praktisk og billig løsning som tynner ut smitten når den sprer seg, konkluderer avisen.

– Mange skoler, sykehjem og barnehager har dårlig ventilasjon, dårlig økonomi og lange prosesser for å ta en beslutning om å utbedre ventilasjonen, sier Mats Solberg.

Koronaviruset er som influensavirusene: Det spres lettere om vinteren. Da er det gjerne ikke noen god løsning å åpne vinduene – ikke i Norge, peker han på.

Smittebegrensning fortsetter

– Vi tror at det vil være større fokus i fremtiden på det å kunne begrense smitte og sykefravær. Det er viktig å redusere virus og bakterier i innemiljøet uansett hvor vi oppholder oss, sier han.

Tidligere var ikke smittebegrensning noe argument i det hele tatt for den som arbeider med ventilasjon og luftrensing.

– Det er kommet mye lenger frem i panna til dem vi snakker med. Før tenkte vi ikke på de usynlige «basseluskene» som svever rundt oss til enhver tid. Nå vet vi at de er der, selv når vi ikke har korona. Ventilering er det viktigste grepet for å unngå smitte, men det vanskeligste å gjøre noe med – det er kostbart og tidkrevende. Heldigvis har vi nå enklere løsninger som kan gjøre en jobb, sier Mats Solberg.

Powered by Labrador CMS