PÅFYLL: Faglig påfyll, trygghet i rollen og sikring av egen karriere er noen av grunnene til at Peder Kaarbø Mathiesen (f.v.), Kristine Marie Thilesen og Hans Arild Johansen har valgt å gå på det nye VA-studiet ved Fagskolen Innlandet.

VA

Nytt studie: – Akkurat det jeg var på jakt etter

Det nye VA-studiet ved Fagskolen Innlandet er midt i blinken for Peder (45), Kristine Marie (32) og Hans Arild (56).

Published

– Jeg er utdannet rørlegger, men har i ettertid tatt Klima, energi og miljø-studiet ved Fagskolen i Oslo. Jeg har nå passert 40 år og har en stund tenkt at det ville vært fint med litt mer faglig påfyll, sier Peder Kaarbø Mathiesen.

– Som hånd i hanske

Sammen med 20 andre studenter er han godt i gang med det nye VA-studiet ved Fagskolen Innlandet.

Studiet, som er utviklet i samarbeid med bransjen, er et initiativ for å bøte på den enorme mangelen på kvalifisert VA-personell. Studiet går over fire år og tas ved siden av jobb.

Kaarbø Mathiesen jobber til daglig som avdelingsingeniør ved avdeling for Forvaltning og driftsplanlegging i Lillestrøm kommune.

– Jeg var på jakt etter et studium innen VA-faget, men fant ikke noe som passet meg helt. Så dukket det nye studiet ved Fagskolen Innlandet opp. Det var som hånd i hanske og akkurat det jeg var på jakt etter, sier Mathiesen.

Dokumentasjon på kompetanse

Blant Mathiesens medstudenter er også kollega fra Lillestrøm kommune, Hans Arild Johansen (56).

– For det første er det veldig kjekt å kunne kalle seg student, ler Johansen, før han fortsetter, i en litt mer alvorlig tone:

– Jeg ønsket meg mer ryggdekning innen VA-faget. Jeg er involvert i mange prosjekter, og da er det greit å være på bølgelengde og kunne snakke det samme språket, sier Johansen som er enhetsleder for Drift Vann i Lillestrøm kommunen.

– Målet er at studiet skal gi meg faglig trygghet og dokumentasjon på at jeg faktisk kan det jeg jobber med, sier Johansen.

For Mathiesen handler studiet også om å sikre sin egen attraktivitet i et arbeidsmarked som han tror blir mer krevende fremover.

– Jeg har ingen tanker om å flytte på meg, men jo mer man kan, jo mer attraktiv blir man jo. For min del handler derfor studiet også litt om å sikre min egen yrkesfremtid og karriere, sier Mathiesen.

Tettere på

Kristine Marie Thilesen (32) er én av tre damer på det nye studiet. Hun har fagbrev i Kjemi og Prosess og bred bakgrunn innen cellulose- og biogassproduksjon, samt vanndistribusjon og produksjon. For henne handler studiet om å skaffe seg en bredere forståelse for VA-faget.

– Jeg jobber som driftsoperatør og vaktleder i Asker kommune. Jeg har en ambisjon om å jobbe enda tettere med beredskap og infrastruktur innen vann- og avløp i kommunen, og da passet dette studiet meg veldig godt, sier Thilesen.

Etter et halvt år på «skolebenken» forteller hun at hun så langt er fornøyd med studieopplegget.

– Studiet er også et fint forum for å diskutere utfordringer og erfaringer med andre kommuner og private aktører, sier Thilesen.

Studentene styrker studiet

Lærer ved Fagskolen Innlandet, Trond Bjørge, forteller at det er lagt ned mye arbeid i utviklingen av det nye studiet, blant annet med bistand fra Norsk Vann og erfarne bransjefolk.

Han understreker at for et ferskt utdanningsløp som dette, alltid vil være tilpasninger og justeringer underveis.

– Det vil alltid dukke opp temaer og innspill som kan gjøre studiet enda mer relevant. Vi er heldige med den første klassa og har mange erfarne studenter med relevante driftserfaringer i VA og som kan gi gode og konkrete tilbakemeldinger på undervisningen og vektleggingen og fordypning av temaer. Vi vil derfor jobbe kontinuerlig med å utvikle studiet og blant annet prøve å trekke inn erfarne bransjefolk som gjesteforelesere, sier Bjørge.

Han forteller også at studentene i den første klassen er klar over at de er først ut og at de har noen forventninger til dem om å gi tilbakemeldinger.

– Vi forventer positive og negative tilbakemeldinger på både innhold og rekkefølgen på de ulike emnene. Heldigvis er den første klassa meget aktiv, så vi har god tro på at studentenes bidrag vil styrke studiet, sier Bjørge.

Enormt behov

De tre ferske studentene kommer sammen med sine medstudenter trolig ikke til å bli arbeidsledige. Halvparten av landets kommuner sier de sliter med å skaffe kvalifisert VA-personell og sektorens vedlikeholdsetterslep estimeres til svimlende 500 milliarder kroner.

For å ta unna det enorme etterslepet trengs det flere hender, og en NMBU-studie konkluderer med at det trengs 150 nye driftsoperatører hvert år de neste ti årene.

Det nye studiet ved Fagskolen Innlandet er noe av løsningen. Studiet er det første på fagskolenivå, men også i høyskole- og universitetssammenheng, som helt og holdent er knyttet til VA.

STUDENTENE: I februar var studentene samlet til undervisning på Fagskolen. Til sammen er det i overkant av 20 studenter på studiet, men ikke alle hadde anledning til å delta på undervisningen denne gangen.
Powered by Labrador CMS