PÅ STATSBUDSJETTET: Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim (til venstre), Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og kollegene deres rundt i landet får statsstøtte de neste tre årene, foreslår regjeringen i den nye handlingsplanen mot arbeidslivskriminalitet.

Statsstøtte til Fair Play Bygg

Fair Play Bygg kommer inn på statsbudsjettet, og regjeringen vil styrke a-krimsamarbeidet og lære forbrukerne å velge de seriøse bedriftene i byggenæringen.

Published Last updated

Norgesmodellen og innleieforbudet var bare begynnelsen. Nå har regjeringen presentert en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Her er det ikke minst de kriminelle i byggenæringen som skal tas – de som konkurrerer med ulovlige midler mot seriøse håndverkere.

Fair Play-ros

I handlingsplanen trekkes byggenæringens egne forkjempere for seriøsitet frem som et av de viktigste våpnene mot organiserte og uorganiserte kriminelle:

– Fair Play Bygg-gruppene har gjennom flere år bidratt med informasjonsvirksomhet, tips til myndighetene om useriøse aktører og veiledning til utsatte grupper, heter det i handlingsplanen fra regjeringen.

Derfor vil Støre & co foreslå at Fair Play Bygg Norge, sammenslutningen av de lokale gruppene, får en treårig støtte.

SMSØ og Arbeidstilsynet

Også Samarbeid mot Svart økonomi (SMSØ) skal spisses. I år omorganiseres de regionale leddene for å ta mer hensyn til hva næringen og organisasjonene selv har behov for.

Regjeringen lover også å finne mer penger til Arbeidstilsynet. På den måten skal etaten få mer kapasitet til å føre tilsyn ute på byggeplassene og bedre muligheter til å reagere på lovbruddene det finner.

– Det er nødvendig at Arbeidstilsynet har en bred oppfølging av virksomheter i næringer som er preget av useriøsitet og sosial dumping, heter det i handlingsplanen. Og de næringene som preges av arbeidskriminalitet, det er først og fremst bygg og anlegg, sammen med servering og overnatting, transport og bilpleie/bilvask, viser rapporter fra blant andre Økokrim.

Handle hvitt

Planen tar til orde for å mobilisere forbrukerne til å velge seriøst og unngå de kriminelle bedriftene i bransjen. «Tett på» og Handlehvitt.no er eksempler på ordninger som hjelper forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Dessuten skal myndighetene se på hvordan det går an å dele mer informasjon uten at det går på personvernet løs. A-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet, Skatteetaten og Tolletaten skal styrkes, og her er det allerede på plass en ny forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger.

Offentlige stansevedtak

I transportbransjen skal Arbeidstilsynet gjennomføre et pilotprosjekt og publisere vedtak om stansing. Hvis det slår bra ut, kan den samme løsningen – full offentlighet om stans for eksempel på byggeplassen – komme også i andre bransjer.

Rergjeringen vil innføre en godkjenningsordning for bemanningsforetak i tillegg til de som allerede finnes for bedrifter i bilpleie, dekklagring, dekkskift og renhold. Noen ny godkjenningsordning i byggenæringen er det ikke snakk om.

Som ventet var LO raskt ute med å støtte handlingsplanen. – Vi ser at skurkene i arbeidslivet tilpasser seg. Derfor er det viktig at tiltakene utvikles over tid. Våre tillitsvalgte over hele landet følger løpende situasjonen og vil bidra til at vi holder kursen i dette arbeidet, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS