ENERGI: Leif Arne Andreassen (til venstre) og Falk Trautvetter i Sandnes Eiendomsselskap arbeider med nye energiløsninger for de kommunale eiendommene.
ENERGI: Leif Arne Andreassen (til venstre) og Falk Trautvetter i Sandnes Eiendomsselskap arbeider med nye energiløsninger for de kommunale eiendommene.

Fyrer for gaukene, ikke kråkene

Sandnes sentrum har gått fra fossil til fornybar oppvarming.

Published

Sandnes sentrum har gått fra fossil til fornybar oppvarming. Søppel blir til varme, mens Gandsfjorden kjøler det nye rådhuset i byen.Det er bedre å fyre for gaukene enn for kråkene, sa Sandnes-ordfører Stanley Wirak da han markerte at rådhuset koblet seg på fjernvarmenettet. «Gauk» er rett og slett betegnelsen på en person fra Sandnes. Nå kommer varmen fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus, som tidligere fyrte for kråkene.Kjølingen i rådhuset kommer fra 120 meters dyp i Gandsfjorden. Rådhuset og Sandnes Sparebank i nabobygget er bare begynnelsen på den nye løsningen for sentrum i byen.

Bygger ut

– Hele havneområdet skal transformeres og bli en mer moderne del av sentrum. Havneparken selger tomter også til private, og Kruse Smith Eiendom har kjøpt fem kvartaler for å oppføre boliger og næringsbygg, forteller forvaltningssjef Leif Arne Andreassen og energirådgiver Falk Trautvetter i Sandnes Eiendomsselskap.I tidligere tider ble mye av området varmet opp med olje.

Mindre strøm

– Vi har hatt igjen én oljekjele i selskapet, men vi har ikke varmet opp noe med olje på tre–fire år. Vi bruker gass – også biogass – varmepumper og solceller, forteller Andreassen og Trautvetter. Bo- og aktivitetssentre og idretts- og kulturbygg langs traséen mellom Forus og Sandnes sentrum er konvertert fra olje og elektrisitet til fjernvarme.– Lyse har hatt både kjøle- og varmecontainere stående i sentrum og levert til enkeltbygg. Nå får de en mye mer miljøvennlig og effektiv leveranse, sier Leif Arne Andreassen.Falk Trautvetter er ikke imponert over hverken dem som prosjekterer eller dem som monterer anleggene i de forskjellige byggene til eiendomsselskapet. Det er vanskelig å få dem til å forstå hva byggherren vil ha, mener han.

Byggtørk

SAMLET: På teknisk rom samles fjernvarmen fra avfallsforbrenningsanlegget og kjølingen fra fjorden.
SAMLET: På teknisk rom samles fjernvarmen fra avfallsforbrenningsanlegget og kjølingen fra fjorden.

Det nye rådhuset i Sandnes, som sto ferdig i februar, brukte også fjernvarme i byggeperioden. Nå er et års prøvedrift i gang. – Nå står det igjen litt innregulering, forteller Leif Arne Andreassen.Lyse Neo, som er fjernvarmeselskapet til Lyse, har investert 200 millioner kroner i fjernvarmeprosjektet. I neste omgang skal rørene bygges videre til Stavanger Øst, forteller Stavanger Aftenblad.

Powered by Labrador CMS