VOKSER: Flexit hadde en postiv utvikling i 2021, noe administrerende direktør, Knut Skogstad, selvsagt er fornøyd med. Men de kunne levert mer om råvaresituasjonen hadde vært normal.
VOKSER: Flexit hadde en postiv utvikling i 2021, noe administrerende direktør, Knut Skogstad, selvsagt er fornøyd med. Men de kunne levert mer om råvaresituasjonen hadde vært normal.

VENTILASJON

– Kunne gjort det bedre

Flexit kan se tilbake på rekordomsetning i 2021, men de kunne levert mer om råvaresituasjonen hadde vært mer normal.

Published

– Råvaretilgangen har vært krevende, noe som har medført at vi ikke har kunnet levere det vi normalt sett kunne levert, sier administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad.

Avventende til resten av 2022

Samlede inntekter for Flexit-konsernet endte i 2021 på cirka 681 millioner kroner. Det er opp med 45 millioner kroner fra 2020. Resultat før skatt endte på 46,6 millioner kroner, noe som er opp med cirka en halv million kroner.

– Vi har klart oss rimelig bra, men vi kunne altså hatt bedre tall om verdensbildet hadde vært mer normalt. Den krevende råvaresituasjonen, hvor det har vært utfordrende å få fatt i varer, men hvor også prisene har gått opp, har medført ulemper både for egen produksjon, men også for våre kunder. Det er selvsagt veldig kjedelig, sier Skogstad.

To og et halvt år med unntakstilstand

En del av omsetningsveksten kan nok også tilskrives stigende priser på råvarer og generelt økte kostnader. Ifølge direktøren har prisene deres de siste to årene gått opp ved flere anledninger.

– Vi har vært gjennom to og et halvt år med unntakstilstand. Vi forsøker kontinuerlig å håndtere situasjonen, men det er ingen tvil om at det er krevende. Alt av priser har gått opp og for eksempel har vi sett en firedobling av transportkostnadene. Dette får konsekvenser for våre priser også og samlet har vi vært nødt til å øke priser ved flere anledninger de siste to årene, sier Skogstad.

Utviklingen så langt i 2022 har ifølge direktøren vært bra, men han er usikker på hvordan resten av året kommer til å utvikle seg.

– Jeg vil ikke være noen dommedagsprofet, men verdensbildet er usikkert. Det er alt fra sanksjoner mot Russland, stigende strømpriser og renter. Samlet innebærer dette en perfekt storm, noe selvsagt ingen vil ha. Slik det ser ut nå, så ligger vi imidlertid an til å opprettholde volumet fra 2021, men vi er nok litt avventende i forhold til den videre utviklingen, sier Skogstad.

Størst i Norge

Flexit ble etablert i 1974 og har hovedkontor og fabrikk på Ørje, rett ved svenskegrensen. 15 minutter inn i Sverige, i Töcksfors, har de også en fabrikk. Det meste av selskapets produkter selges i det norske markedet, men de har også en betydelig andel som går ut av landet, blant annet til Sverige, Finland og de baltiske landene.

– Cirka 20 prosent av våre leveranser går til eksport, resten selges i Norge, sier Skogstad.

Det betyr at selskapets eksportomsetning er på rundt 140 millioner kroner. Omtrent 70 prosent av dette er til nye boliger, mens resten er i ROT-markedet.

– Vi selger via profesjonelle samarbeidspartnere og har derfor ikke helt kontroll på fordelingen mellom nytt og rehab, men det ligger omtrent i den størrelsesorden, sier Skogstad.

Powered by Labrador CMS