VISER FORSTÅELSE: Flere og flere oppdragsgivere viser nå forståelse for at situasjonen er krevende. Det forteller markedssjef i GK Norge, Region Vest John Harald Hegdal.

ARBEIDSLIV

Økende aksept for prisjustering

Leveransesituasjonen har aldri vært mer utfordrende enn nå, men heldigvis har en del oppdragsgivere også begynt å forstå utfordringene byggebransjen nå står i.

Published

– Vi opplever nå en større aksept for at vi må ha mulighet for indeksjustering av prisene vi gir i et tilbud. Før var dette lite akseptert, men urolige tider med unormalt sterk prisøkning og lengre leveringstider, gjør at en del oppdragsgiverne også har tatt inn over seg situasjonen. Vi opplever derfor nå, i større grad enn tidligere, at de aksepterer prisjusteringer, sier markedssjef i GK Norge, Region Vest John Harald Hegdal.

Skaper en del utfordringer

Hegdal har vært i ventilasjons- og VVS-bransjen siden 1989, de siste åtte årene i GK hvor han nå jobber som leder for prosjektutvikling i region vest, hvor han også er markedssjef.

Han forteller om en helt spesiell markedssituasjon, noe de fleste av NemiTeks lesere trolig kan kjenne seg igjen i.

– Jeg har aldri opplevd lignende, hverken når det gjelder prisutvikling eller leveringstider. Bare så langt i år har prisene gått opp et sted mellom 10 og 20 prosent. Leveringstiden har gått opp fra å ligge på rundt seks uker til å være på mellom tre og seks måneder. Det er klart at dette skaper en del utfordringer, sier Hegdal.

Spesielt utfordrende er det på prosjekter hvor de har vært inne og gitt tilbud for en tid tilbake, og hvor prisene etter at tilbudet ble gitt har løpt løpsk.

– Jo lenger tid det har gått fra tilbudet ble gitt til bestillingen kommer, jo verre er det. Dette er prosjekter som i dag spiser av marginene våre, sier Hegdal.

Utfordrende å prise

På nye prosjekter kan man i mye større grad kalkulere inn de siste prisjusteringene, men å sitte å regne på nye jobber i dagens marked er ingen enkel sak. Kalkulering er derfor ikke noe som bør tas lett på. Kalkulerer man feil på større prosjekter kan det medføre store tap.

– Prising i dagens markedsforhold er svært krevende. I tillegg til pris- og logistikkutfordringer har vi også risiko knyttet til monteringskapasitet, sier Hegdal.

Han forteller at de på større ventilasjonsprosjekter er avhengig av innleid kapasitet fra underentreprenører. Disse melder nå om at montørene reiser tilbake til hjemlandet eller til andre steder i landet hvor de får bedre betalt for samme jobben.

– Det medfører altså at vi i tillegg til stigende priser og lange leveringstider også får økt risiko knyttet til selve prosjektgjennomføringen, sier Hegdal.

Ser ingen snarlig løsning

Hvor lenge den krevende situasjonen vil vedvare tør ikke Hegdal begi seg ut på å mene noe konkret om.

– Krisen vi nå opplever handler blant annet om krigen i Ukraina, stålsituasjonen i verden og en krevende logistikksituasjon. I tillegg er det mangel på mikrochiper, en situasjon som anslås å vedvare helt til 2024. Jeg ser derfor ingen snarlig løsning på den situasjonen vi står i, sier Hegdal.

Skal alle komme seg gjennom den krevende situasjonen, så mener han at risikoen for de ekstraordinære forholdene fordeles på en balansert måte.
– Heldigvis for oss har vi gode relasjoner til våre kunder, hvor vi i fellesskap søker å finne løsninger som vi sammen kan leve med, sier Hegdal.

Powered by Labrador CMS