DÅRLIG: Flertallet av skoleelevene som er spurt, er kronisk trøtte.

VENTILASJON

Skoleluft: Varm, tørr og giftig

Luften i klasserommet er for varm og for tørr, og ofte inneholder den giftig formaldehydgass, også. Skoleelever flest er kronisk trøtte på grunn av inneklimaet.

Published

To grupper av norske forskere kommer med nye tall om hvor dårlig luftkvaliteten er på norske skoler. Disse to undersøkelsene er små, men problemet er slett ikke ukjent.

Kronisk trøtte

Nesten seks av ti ungdomsskoleelever sliter med kronisk trøtthet, sier de selv. Det er professor Guangyu Cao som har spurt elevene på en ungdomsskole i Oslo samtidig som han har målt luftkvaliteten med sensorer. Det har han gjort sammen med en gruppe fra NTNU, Astma- og Allergiforbundet, Norsk institutt for luftforskning og Airthings.

– Vi har kombinert målinger og spørreskjema med maskinlæring. Her står varmen på hele døgnet, inkludert netter og helger, mens ventilasjonen bare står på på skoledager, forteller Cao.

For varmt

71 prosent av skoleelevene svarer at de opplever luftkvaliteten på skolen som dårlig. 52 prosent mener at det er for varmt.

– Det største helseproblemet de rapporterer om, er kronisk trøtthet, sier han.

Det viser seg at elleve av de tolv helseproblemene som elevene forteller om, blir verre av at det er for varmt. Ni av de tolv blir verre på grunn av tørr luft. Helseplagene spenner fra hodepine og svimmelhet til hosting, konsentrasjonsproblemer og problemer med huden.

Må sjekkes

NTNU-forskerne Maria Justo Alonso, Rikke Bramming Jørgensen og Hans Martin Mathisen har undersøkt luften i fire klasserom på forskjellige skoler i Trondheim. Skolene er enten bygd eller renovert i løpet av de siste fem årene.

– Arbeidet vårt beviser at det er nødvendig å kontrollere formaldehyd og relativ fuktighet, skriver Alonso, Jørgensen og Mathisen. Når skolene bare sjekker CO₂ og temperatur, så får de ikke med seg problemene med formaldehyd og tørr luft.

Altfor tørt

Det viser seg at den relative fuktigheten ligger under 20 prosent godt over halvparten av tiden. Og 30 prosent av tiden inneholder luften mer formaldehyd enn den grensen som Verdens helseorganisasjon, WHO, har satt.

– Selv når CO₂-konsentrasjonen ligger under 1000 ppm, så får vi disse tallene for formaldehyd og relativ fuktighet, peker Alonso på.

Både Guangyu Cao og Maria Justo Alonso presenterte funnene sine på Healthy Buildings-konferansen i sommer.

– Alle skoleelever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, understreker Cao.

– For varm og for tørr luft slår negativt ut for helsa.

Powered by Labrador CMS