FARGEFORSKJELL: Mye rødt i registreringene. De øverste fargeskalaene viser CO₂-innholdet i leiligheter med vindusventilasjon – de tre nederste er fra målepunkter i leiligheter med balansert ventilasjon.

Så mye bedre er balansert ventilasjon

Med balansert ventilasjon er luftkvaliteten dårlig mindre enn et kvarter i døgnet. Hvis du stoler på å åpne vinduer, er den dårlig et sted mellom sju og tolv timer.

Published Last updated

Mange har meninger; Bart Cremers har tall. Riktignok er han kunnskapskonsulent i Zehnder Group med klar interesse av å snakke pent om balansert ventilasjon.

Men undersøkelsen til Cremers er anerkjent nok til at den fikk innpass på programmet på Healthy Buildings Europe-konferansen.

Store forskjeller

– For leilighetene med balansert ventilasjon er andelen av tiden med CO₂-konsentrasjon over 1000 ppm mindre enn en prosent i løpet av et år. For de vindusventilerte leilighetene er andelen fra 30 til 60 prosent, sier Cremers.

Han bruker CO₂ og 1000 ppm som mål på god inneluft. I undersøkelsen sin har han overvåket fire leiligheter i et år. To av dem ventilerte bare med å åpne vinduene.

De to andre kombinerte vindusbruken med balansert ventilasjon.

De fire leilighetene ligger i den samme bygningen i Sveits. Dette er et trehus som ble bygd i 2017, med isolasjon som følger dagens regler.

Øker raskt

– I leilighetene som ventilerer med vinduene, øker CO₂-konsentrasjonen raskt når vinduene er lukket. Så går den ned igjen når vinduene åpnes. Med balansert ventilasjon ligger CO₂-konsentrasjonen lavt, og den går ikke mye opp eller ned, viser Bart Cremers.

Han hevder at mens balansert ventilasjon er jevn og pålitelig, kan hva som helst hende når det bare er vinduene som brukes.

– Vi har til og med perioder med over 2000 ppm, som vi ikke har vært i stand til å måle, forteller han.

I testperioden har ventilasjonen gått på en fast innstilling i stedet for å bruke CO₂-sensorer.

60 prosent dårlig

Helt konkret viser målepunktene i de fire leilighetene store forskjeller. Antallet timer med over 1000 ppm spenner fra 2665 til 5153 i de vindusventilerte leilighetene. På målepunktene i leilighetene med balansert ventilasjon varierer timetallet fra 21 til 113. Cremers undersøkte bygningen i 8616 timer – noen dager mindre enn et år.

– Hvis alle har vinduene åpne den samme andelen av tiden, ligger energibruken til varme 24 prosent lavere og til kjøling 35 prosent lavere i leilighetene med balansert ventilasjon, sier han.

Også beboerne i de to leilighetene med balansert ventilasjon åpner nemlig vinduene når de føler for det. Det føler de omtrent like ofte som beboerne som ikke har balansert ventilasjon.

– Det betyr at den opplevde luftkvaliteten ikke er tilstrekkelig til å få dem til å åpne vinduer og dører nok til å holde luftutskiftningen på et godt nivå, ifølge Bart Cremers.

Powered by Labrador CMS