Bærekraftige smil er på plass hos gjengen fra Swegon og Klimax 

som gleder seg til konferansen på Solstrand og vil vise produkter for et energieffektivt inneklima og god komfort.

Swegon: Ernst Børge Johansen og Mette Øijord, Klimax; Sveinung Byre
Bærekraftige smil er på plass hos gjengen fra Swegon og Klimax som gleder seg til konferansen på Solstrand og vil vise produkter for et energieffektivt inneklima og god komfort. Swegon: Ernst Børge Johansen og Mette Øijord, Klimax; Sveinung Byre

Energibesparende inneklima

Solstrandkonferansen 2020 sparkes av den 30. januar og har som i tidligere år fokus på å dele kompetanse og erfaringer gjennom foredrag, refleksjoner og kunnskapsdeling. På konferansen står bærekraft i sentrum, og fagdelen tar for seg blant annet; hvordan man kan benytte LCA (Life Cycle Assessment) for å kutte klimagassutslipp i VVS-bransjen, Powerhouse Brattørkaia som nybygd plusshus og digitalisering i byggebransjen.

Published Last updated

- Swegon kommer til Solstrandkonferansen for å markedsføre løsninger og produkter samt knytte relasjoner med entreprenører, rådgivere og byggherrer, forteller Ernst Johansen, avdelingsleder Bergen.

Bedre bygg i fremtiden

- Vi deltar på konferansen fordi vi vet at våre produkter og løsninger bidrar til energibesparelse og et godt inneklima, noe som sammenfaller med det bærekraftige temaet på konferansen. Vi gleder oss til gode tverrfaglige innlegg og diskusjoner slik at vi videre kan være med og utvikle oss for å levere enda bedre bygg i framtiden sammen med våre kolleger i bransjen, sier salgsansvarlig for WISE Mette Øijord.

Swegon skal vise frem løsninger og produkter for optimalt inneklima med fokus på livssykluskostnader og minimal miljøpåvirkning. De drar også frem WISE for behovsstyrt ventilasjon, nå også med API, samt vannbårne produkter, GOLD- aggregater og BlueBox kuldeprodukter. Alt med smartstyring og funksjoner som gir gode behovsstyrte bygg, noe som er foretrukket for å oppnå de øverste karakterer i BREEAM-sammenheng.

Ikke meldt deg på Solstrandkonferansen enda? Sikre plassen din her!

Bedre inneklima med bedre teknologi

- Det foregår en rivende teknologisk utvikling, og både allerede implementert teknikk og ny teknikk i våre produkter legger til rette for at våre løsninger kan bidra til å forbedre innemiljøkvalitet (IEQ) og termisk komfort. God design, konstruksjon, igangkjøring, og drift- og vedlikehold er viktige momenter for å sikre komfort av høy kvalitet og samtidig at driftskostnadene er lavest mulig og har minimal påvirkning på miljøet, forteller Ernst Johansen og Sveinung Byre fra Klimax.

Allerede i løpet av det første året som de leverte produktene og systemene er i drift, vil effekten av energibesparelsen være høyere enn den totale miljøbelastningen som produksjon, transport osv. innebærer. Swegon ønsker å arbeide med størst mulig fokus på bærekraftige løsninger.

Nå er det få plasser igjen - meld deg på Solstrandkonferansen her og nå!

Hva skal til for å nå FNs bærekraftsmål?

Byggebransjens videreutvikling vil spille en viktig rolle mot å nå Fns Bærekraftsmål i 2030. Solstrandkonferansen 2020 skal sette lys på både det økonomiske aspektet rundt bærekraft og hvorfor lønnsomhet henger tett sammen med å følge FNs bærekraftmål.

- I vårt virke ser vi at flere byggherrer og leietakere etterspør løsninger som nyttiggjør seg av eksisterende bygninger, redusert transport og riktig materialbruk. Dette påvirker CO2 regnskapet positivt. Samtidig utvikles det produkter som gir både CO2 reduksjon, lavere driftskostnader og mer effektiv montasje- og arbeidstid. FN’s bærekraftsmål er omfattende, men med fortsatt riktig fokus hos myndigheter, byggherrer og ikke minst fra bransjen med riktige systemvalg, kan vi påvirke i riktig retning, avslutter Ernst Johansen

Powered by Labrador CMS