VENTILASJON: Mer luft eller åpne vinduer, er rådet fra Maria Justo Alonso til de mange som sitter på hjemmekontoret
VENTILASJON: Mer luft eller åpne vinduer, er rådet fra Maria Justo Alonso til de mange som sitter på hjemmekontoret

Tørt og varmt på hjemmekontor

TRONDHEIM: Da folk flyttet på hjemmekontor, fikk de dårligere inneklima. Det meste av tiden er det altfor tørt, og så godt som alle har det varmere hjemme enn på kontoret.

Published Last updated

Arbeidsgiverne må gi folk beskjed om å åpne vinduene og øke ventilasjonen. Det er en av konklusjonene til Maria Justo Alonso.

Hun tar doktorgraden ved NTNU på behovsstyrt ventilasjon. Nå har hun undersøkt hvordan luftkvaliteten har vært etter at restriksjonene sendte Norge på hjemmekontor i fjor. Det har hun gjort sammen med kollegene Rikke Bramming Jørgensen og Hans Martin Mathisen.

Ga ikke råd

– I mars i fjor ble boliger til kontorer, og vi begynte å arbeide hjemme fra den ene dagen til den neste, peker hun på.

– Arbeidstilsynet ga råd, men ikke om hjemmekontor.

Gjennom en uke i desember gjorde Alonso feltarbeidet sitt. 11 akademikere fra 26 til 68 år fikk satt opp enkle, billige sensorer på hjemmekontoret. De arbeider i hjem som er bygd i veldig forskjellige perioder – fra 1890 til 2019 – og med areal på hjemmekontoret fra fire til førti kvadratmeter.

Målingene ble gjort på bordet ved siden av tastaturet deres, og sensorene ble plassert slik at forsøkspersonene ikke pustet rett på dem.

For tørt

Det viser seg at det først og fremst er fuktigheten som er et problem på det norske hjemmekontoret:

– Den relative fuktigheten lå under 30 eller over 60 prosent mer enn to tredjedeler av tiden, forteller Alonso. Åtte prosent av tiden lå den også under 20 prosent.

– Dette er et typisk problem på norske kontorer om vinteren. På ett av hjemmekontorene var relativ fuktighet aldri over 30, og 25 prosent av tiden lå den under 20, forteller hun.

Hun understreker at forskerne ikke anbefaler befuktning, heller ikke på hjemmekontoret. Det er bedre å senke temperaturen et par grader.

Varmere enn kontoret

Når folk arbeider hjemme og stiller temperaturen selv, blir det varmere enn på kontoret. I mange av husene som ble målt, var temperaturen relativt høy. Dessuten hadde flere av hjemmekontorene innslag av mye flyktige organiske forbindelser, TVOC-er.

– Mange forteller også om hyppig bruk av antibakterielle midler, forteller hun.

Luften holdt seg under 15 mikrogram svevestøv per kubikkmeter, men av formaldehyd var gjennomsnittet 60 mikrogram per kubikkmeter, og mange ganger gikk innholdet over 100. Noen av toppene kom samtidig med den høyeste TVOC-konsentrasjonen. Alonso peker i den forbindelse på at mange har hjemmekontoret tett ved eller i samme rom som kjøkkenet.

Det verste hjemmekontoret hadde over 1000 ppm med CO₂ hele tiden. På alle sett under ett lå konsentrasjonen over 1000 ppm ti prosent av tiden.

– Ventiler bedre!

Maria Justo Alonso råder spesielt til å ventilere bedre for å få ned konsentrasjonen av TVOC og formaldehyd, og å gjøre noe med luftfuktigheten.

– Arbeidsgiverne bør gi klare anbefalinger om å øke ventilasjonen eller åpne vinduene for å holde forurensningsnivåene lave, konstaterer hun.

Powered by Labrador CMS