STUDENTER: Det er ikke bare grunnskoleelever som presterer dårligere med dårligere inneklima, viser ny forskning.

Dårligere luft gir dårligere læring

Dårlig luftkvalitet gjør at studenter føler at de lærer mindre. Den følelsen gjør at de faktisk lærer mindre.

Published

– Det er mange som forsker på innemiljø, men det er veldig få som ser på alle de fire spørsmålene samlet, sier Henk W. Brink. Da snakker han om lyd, temperatur, lys og luftkvalitet.

To timers forelesning

Brink forsker på hansahøyskolen – Hanzehogeschool – i nederlandske Groningen. Her har han latt 163 studenter, i gjennomsnitt 19 år gamle, uttale seg om inneklimaet etter en to timers forelesning. Så fikk de ta en test i de temaene som forelesningen gikk gjennom.

– Vi brukte to identiske klasserom. Begge vender mot nordnordvest, slik at de ikke påvirkes av direkte sollys. Lyset utenfra varierer gjennom dagen, men det er likt i de to klasserommene, forklarer han.

Følte seg dorske

Han målte CO₂, svevestøv og flyktige organiske forbindelser – TVOC – i tillegg til temperatur. CO₂-konsentrasjonen i luften viste seg å være høy også før oppstart.

LIKE: Tester i to helt like klasserom viste hvordan dårlig inneklima til syvende og sist fører til dårlige resultater for studentene.

– Naturlig ventilasjon i klasserommene var ikke godt nok for tilfredsstillende luftkvalitet, fortalte Brink da han presenterte funnene sine på den norskarrangerte Healthy Buildings Europe-konferansen.

Mange av studentene mente at dårlig inneklima var plagsomt. Flest fortalte at de følte seg dorske og sløve og at de hadde problemer med øynene eller hodepine. Det de ble spurt om, var om de hadde plager som de trodde at ville forsvinne hvis de kunne gå fra klasserommet.

En kjede av sammenheng

Resultatene viser at det ene påvirker det andre. Dårlig inneklima fører til at studentene selv opplever inneklimaet som dårlig. Når de opplever inneklimaet som dårlig, opplever de også at de presterer dårlig. Og de som føler selv at de får dårlige akademiske resultater, de gjør det også dårligere i virkeligheten.

Henk W. Brink viser også til tidligere forskning. For fire år siden viste Riham Jaber Ahmed hvordan et CO₂-nivå over 1800 ppm kan redusere prestasjonene til studenter med 24 prosent.

Ikke bare grunnskolen

– Følelsen av kulde, hete og varme påvirker minne og oppmerksomhet negativt, men en følelse av mild kjøling kan øke årvåkenheten, skriver Ahmed og kollegene ved University College London.

Henk W. Brink understreker at forskningen hans bekrefter hvor viktig det er å holde god luftkvalitet inne på universitetene – ikke bare i grunnskolen og videregående skole:

– Basert på resultatene og den bekreftede sammenhengen understreker dette viktigheten av å tilby optimal inneluftkvalitet også i klasserom for studenter i høyere utdannelse, sier han.

Powered by Labrador CMS