UINTERESSANT: Den som bruker kontoret, er ikke interessert i aggregat eller kanaler. De vil ha godt inneklima.

Har tro på ventilasjon som tjeneste

Bransjefolk vil prøve å selge ventilasjon som tjeneste i stedet for å levere et teknisk anlegg og takke for seg. VKE-sjef Thor E. Lexow arbeider allerede med en standard for inneklima.

Published

– Hvorfor må vi eie ventilasjonsanleggene selv? spør Magnus Skallerud hos Selvaag Eiendom på tu.no.

Selvaag vil heller ha kubikkmeterpris på god luft og er svært kritisk til at mye av det tekniske anlegget skiftes ut hver gang det skiftes leietagere.

Mads Mysen og Leif Øie i GK Inneklima er enige. Hvis GK hadde eid anlegget og solgt inneklima som en tjeneste, ville de ønsket utstyr med høyest mulig kvalitet.
– Da kunne vi garantert upåklagelige arbeidsforhold. Det ville gitt mer fornøyde brukere og mindre bry for oss som har ansvaret for servicen, sier Mysen, også det til tu.no.

Som renhold

Administrerende direktør Thor E. Lexow i VKE sammenligner det med renhold. Da betaler du for at det skal være rent, ikke for hvor mange liter såpe det er brukt eller hvor mange timer det er vasket.

STANDARDLEDER: Thor E. Lexow har tro på å levere ventilasjon som en tjeneste.

– Det at du selger ytelsen, og ikke produktene, er et veldig interessant konsept. Så får vi fokus på inneklima og kan kanskje også løfte det opp litt, sier han.

Lexow understreker at VKE som bransjeforening ikke blander seg inn i hvilke forretningsmodeller medlemmene konkurrerer på. Han kommenterer mer prinsipielt.

Opptatt av drift

– Dessuten vil en slik modell også løfte fokus på driftsfasen. Du leverer ikke bare en nøkkelferdig installasjon, trykker på knappen, forlater bygget og lar det være opp til byggeier hvordan de ønsker å drifte. Driftsfasen henger så utrolig nøye sammen med hva slags inneklima og ytelser du får og hvordan det driftes. En tjeneste der du leverer ytelsen – tjenesten – i stedet for et produkt, vil være med på å løfte kvaliteten, spår han.

Han anbefaler å se på erfaringene med energiytelseskontrakter – EPC. Derfra går det an å lære hva som ikke fungerer.

Standardjobbing

Så må det være veldig klart hva som egentlig skal leveres.
– For renhold er det standarder for kvalitet. Det er ingen standarder på disse ytelsene for inneklima. Men nå jobber vi i en komité i Standard Norge med kriterier for å vurdere inneklima, forteller Lexow. Han leder komitéen for ventilasjon og Inneklima i Standard Norge.

Litt enkelt sagt er det snakk om å standardisere hva som er godt, middels eller under middels inneklima på for eksempel trekk, temperatur, akustikk og mange andre forhold.

– Så har vi også standarden for prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Det er en standard som kan brukes i overleveringsfasen og for eksempel et år etter at de er tatt i bruk, for å se at anleggene yter det de var prosjektert til å gjøre. Der er det også elementer som man kan bruke.

Fordeler kostnadene

Lexow mener det bør til en standard som både byggherrer og de som skal levere inneklimaet, har vært med på å bygge opp. Da har han tro på at det å levere ventilasjon som tjeneste, gir bedre resultat og bedre design av hele anlegget.
– Byggeierne er ikke egentlig interesserte i et ventilasjonsaggregat eller en kanal. De er interesserte i tjenestene – at de puster godt, lavt sykefravær og at det blir et produktivt og bra klima, sier han.

Resultatet kan være at det blir mindre av å kjøpe billig og drifte dyrt, fordi det skal spares penger når det bygges.

– Kanskje vi kan få litt mer hensiktsmessig fordeling av kostnader gjennom hele anleggets levetid, og ikke bare det billigste anlegget. Får vi til det, kan dette være et bra konsept og en vinn-vinn-løsning for alle, mener Thor E. Lexow.

Powered by Labrador CMS