OVERSIKT: Her finner stadig flere kommuner og avløpsselskap ut hvordan koronasmitten sprer seg – før folk får symptomer.

Tester kloakken for korona

Overvåking av kloakken skal bremse koronasmitten. København kommune har begynt testingen, og avløpsselskapet Hofor mener at den allerede har fått smittetallet til å falle.

Published Last updated

– Vi må ha bedre kontroll på smittesporingen så vi kan handle raskt og lokalt og unngå større nedstengninger. Her er overvåkning av byens kloakk et godt kort å ha på hånden, sier Københavns helse- og omsorgsbyråd Sisse Marie Welling.

Pressen graver i skitt

Den danske hovedstaden har gått i gang med å sjekke hva slags virus som finnes i kloakken. Det skjedde under større presseoppbud enn vanlig er når vi snakker om avløp. – Det er nok første gang det har vært så mange tilskuere til at en gjennomsiktig plastdunk heises opp av kloakken, som det danske fagbladet Ingeniøren beskriver åpningsseremonien.

Kloakkovervåkning er allerede tatt i bruk noen steder. Nå har også EU-kommisjonen anbefalt medlemslandene å ta den i bruk.

– Jeg har trippet etter å komme i gang. Det er ingen hemmelighet at vi har vært hardt rammet av korona i København. Jeg håper forsøket kan gi oss en idé om hvor effektiv metoden er for å forhindre store utbrudd i en tettbefolket by som København. Jeg håper og tror den har potensial til å bli en fast del av smitteovervåkningen vår, sier Sisse Marie Welling.

– Har allerede virket

Det interkommunale selskapet Hofor, som står for blant annet drikkevann, fjernvarme, gass og kloakk i den danske hovedstaden, mener at metoden allerede har begrenset smitten.

UTÅLMODIG: Helsebyråd Sisse Marie Welling trippet etter å komme i gang.

– Det siste halve året har vi prøvd den på vårt eget hovedkontor og vist at den virker. Senere er den prøvd i Ishøj, skriver Hofor i en melding. Ishøj er en kommune sørvest for København med omtrent like mange innbyggere som Grimstad.

– Der har vi kunnet spore smitte i avløpsvannet helt ned på eiendomsnivå slik at det har gått an å gjøre tiltak for å bremse spredningen. Det har sannsynligvis bidratt til at smittetallet nå har falt i en kommune som ellers har vært hardt rammet, ifølge Hofor.

Der fant de nemlig smitte tre–fire dager før folk ble syke. Dermed kunne kommunen besøke folk og sette i gang tiltak for å begrense spredningen.

Tidlig varsel

Målet med kloakkovervåkningen er å få et tidlig varsel så lokale utbrudd kan bremses før de sprer seg i resten av byen. Det er også et håp at metoden kan brukes til å finne nye virusmutasjoner.

Nå er det de 45 000 innbyggerne i et område nordvest i København som får analysert avløpsvannet sitt. Det skjer ved at det suges opp en prøve hvert kvarter på hvert av ni prøvesteder. Toalettpapir og andre større objekter blåses bort, og så hentes det ut 50 milliliter vann. En gang om dagen henter Hofor opp plastdunkene med 4,8 liter prøver, som så blir sendt til analyse på laboratoriet, forklarer Ingeniøren.

Stoppet utbrudd

Fra juni utvides forsøket til å gjelde hele København. Tidligere har både Storbritannia, Sverige og ikke minst Nederland brukt kloakkanalyser. Du har også kunnet lese på nemitek.no hvordan Israel var tidlig ute, og hvordan NMBU forsker på kloakken som tidlig varslingssystem.

I USA har Arizona-universitetet stoppet et utbrudd på denne måten. Universitetet fant virus i kloakken fra et internat, testet de 311 studentene som bodde der og fant to smittede studenter som ikke hadde fått symptomer ennå.

Powered by Labrador CMS