LÆRERIKT: Sommerjobb hos Multiconsult gir studentene et realistisk bilde av hva de vil oppleve å jobbe med når de om noen år skal ut i arbeidslivet. Fra venstre: seksjonsleder for VVS hos Multiconsult, Thomas Hagenes, Eli Enes (23), Ole Kristian Døsvik (26) og Andreas Jørs (23).

RÅDGIVNING

– Lærer nesten like mye som på et helt års studium

Praksis i virkelighetens verden er gull verd for ingeniørstudenter. Denne trioen er noen av de som har brukt sommeren hos Multiconsult i Bergen.

Published Last updated

– Det er effektiv læring, og det er nesten slik at man lærer like mye på seks uker i praksis som det man gjør på et helt skoleår, sier Eli Enes (23), som i høst begynner på masterstudiet i Energi og miljø ved NTNU i Trondheim.

Nyttig og relevant

Sammen med Andreas Jørs (23) og Ole Kristian Døsvik (26) har hun brukt deler av sommerferien i praksis på VVS-avdelingen til Multiconsult i Bergen. Mens Enes har en bachelor i fornybar energi og skal begynne på mastergraden nå, så ligger Jørs og Døsvik litt foran i løypen. De to skal nå ta fatt på siste året på masterutdanningen, Jørs på NTNU i Trondheim og Døsvik på Oslo Met.

– For min del har praksisen vært veldig sammenfallende med det jeg har lært på skolen. Det har derfor vært veldig relevant, sier Døsvik.

– Multiconsult har vært flinke til å legge opp et lærerikt praksisløp. Vi har fått prøve oss på mye forskjellig som vi også kan ta med oss tilbake til skolen og bruke i den videre læringen, sier Jørs.

Viktig rekrutteringskanal

Seksjonsleder for VVS hos Multiconsult, Thomas Hagenes, forteller at praksisplasser for studenter er en av deres viktigste rekrutteringskanaler.

– Svært mange av de juniorene vi ansetter har vært i praksis hos oss tidligere. Praksisplassene er uten sammenligning vår viktigste rekrutteringskanal når det gjelder juniorer, sier Hagenes.

Hos Multiconsult i Bergen har de denne sommeren hatt rundt 12 studenter i praksis, mens de på landsbasis har hatt rundt 90.

– Vi har en prosess der vi lyser ut sommerjobbene ganske tidlig og så har vi en utvelgelsesprosess hvor vi gir et utvalg studenter muligheten. Vi tar da inn de vi tror kan være aktuelle for oss i fremtiden. På slutten av praksisperioden har vi en samtale hvor vi snakker litt om fremtiden og hva de ønsker fremover. For en del innebærer dette da gode muligheter for jobb litt lenger fremme, sier Hagenes.

Relevante oppgaver

Flere utdanningsinstitusjoner har som krav at ingeniørstudentene i løpet av utdanningsløpet skal ha minst seks ukers praksis ute i bedrift. Hagenes forteller at praksisperioden ikke bare handler om rekruttering, det handler også om at studentene selv skal finne ut om utdanningen og den retningen de har valgt faktisk passer for dem.

– Derfor forsøker vi hele tiden å finne oppgaver som gjør at de får en forståelse av hvordan vår hverdag er. Vi vil ikke komme i en situasjon hvor de søker på jobb her, og så oppdager de at det ikke var helt som de hadde sett for seg. Derfor tar vi de med både på befaringer og møter, samt at de blir satt til en del praktisk oppgaver, som for eksempel modellering, sier Hagenes.

Attraktive studenter

Energi- og miljøutdanningene er helt klart attraktive, og dagens energisituasjon gjør trolig studiene enda mer aktuelle.

Resultatet er at svært mange av fjorårsstudentene på energi og miljø-masteren på NTNU i Trondheim, samt Energi og miljø i bygg-masteren på Oslo Met, hadde sikret jobb før de var ferdig utdannet.

– Om det gjelder alle kan jeg ikke si, men de studentene som jeg kjenner hadde alle jobb før endt studie, sier Døsvik.

De tre er samkjørt om hva de ønsker seg videre, etter endt studieløp.
– Det er en jobb i et større rådgivende ingeniørfirma, hvor vi får mulighet til å jobbe med et stort spekter av oppgaver, hvor vi får lære bredden i faget, sier Enes.

Bredde fremfor spissing

Hagenes i Multiconsult er naturlig nok enig, men understreker at uavhengig av firma, så er det viktig å velge et selskap med et tungt fagmiljø.

– Som ung junior har man mye å lære. I de store ingeniørfirmaene er fagmiljøene store og prosjektene spennende. Dette gir godt grunnlag for rask og effektiv læring, sier Hagenes.

Han understreker også viktigheten av tett oppfølging, noe ofte skjer av seniorene i selskapene.
– I mindre selskaper blir man ofte sittende litt mer for seg selv, noe som gjør at læringen går saktere og kanskje er snevrere, sier Hagenes, som poengterer at også det sosiale miljøet er også viktig.

– I de store rådgiverfirmaene er det ofte en rekke unge medarbeidere, noe som er veldig viktig for juniorene. Det skal være faglig utviklende, men det skal også være gøy å gå på jobb, sier Hagenes.

Powered by Labrador CMS