VIL FLATE UT: På sikt kommer veksten i varmepumpesalget til å flate ut på et nivå omtrent som i dag, ifølge analyser fra Prognosesenteret.

Prognosesenteret:
Solid varmepumpemarked mot 2030

Men i år blir salget sannsynligvis mye lavere, poengterer senior makroøkonom David Lund i Prognosesenteret.

Published

En mild vinter, rekordlave strømpriser – og så har 300 000 norske arbeidstakere blitt permittert eller sagt opp på grunn av korona-pandemien.
– En storm av dårlige nyheter påvirker salget av varmepumper i år og gjør at det sannsynligvis blir lavere, sier Lund.

Prognosesenteret analyserer markedet på oppdrag fra Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Stabilt nivå på sikt

Prognosesenterets forventninger mot 2030 er at totalmarkedet vil holde seg på nivå med i dag. Lund poengterer at prognosene beskriver langsiktige trender.
– Underveis vil kortsiktige faktorer svinge og drive salget over eller under den langsiktige trenden, forklarer Lund.

Høy ledighet og lav strømpris er som nevnt viktige faktorer for varmepumpebransjen, og det samme er svak kronekurs.
– Det er et ganske vanskelig år å legge på 2500 kroner på de 25 000 en luft-til-luft-varmepumpe gjerne koster, sier Lund.

Han tror kronekursen antakelig vil styrke seg når finansmarkedene roer seg.
– Men valutakursen skal ikke nødvendigvis tilbake igjen der den var før koronapandemien.

Flest unge blant ledige

Lund mener det ikke er gitt hvordan økt ledighet vil slå ut for varmepumpesalget.
– Ledigheten har økt mest i de yngre aldersgruppene, og det er ikke nødvendigvis de som kjøper varmepumpe, poengterer Lund.

Senior makroøkonom David Lund.

Han anslår at 250 000 til 260 000 husholdninger har mistet én eller flere inntektskilder – av totalt 2,4 millioner husholdninger i Norge.

– De aller fleste av oss har den samme jobben, den samme lønna, vi har fått 0,5 til 0,8 prosent reduksjon i boliglånsrente – og vi skal ikke på utenlandsferie i år, poengterer Lund.

Travle byggevarehus

Mindre feriering i utlandet favoriserer rehabilitering og oppussing.
– Tilbakemeldinger vi har fått fra byggevarehusene er at de var veldig travle i mars og april. En periode var husholdninger bekymret for å slippe inn håndverkere, men det tror jeg var kortvarig, sier Lund.

Mittanbud satte for øvrig rekord for antall nye jobbforespørsler fra forbrukere i andre halvdel av april.

Samme kjøpekraft, økt sparing

Lund sier makroanalyser fra SSB ikke forventer noen kraftig nedgang i husholdningenes kjøpekraft de neste årene. Den disponible inntekten til husholdningene forventes å stå nesten stille, mens sparingen ventes å doble seg til 16 % av disponibel inntekt.
– Da spørs det om folk ser på varmepumpe som luksus eller som en fornuftig investering, sier Lund.

Voksende erstatningsmarkedet

Han har i hvert fall god tro på ett markedssegment.
– Om ikke lenge vil erstatningsmarkedet passere nyinstallasjoner av varmepumper. Går varmepumpen i stykker, sitter det langt inne ikke å gjøre noe – da kjøper du en ny, tror Lund.

I fjor gikk ca. 27 500 luft-til-luft-varmepumper til utskifting, og Prognosesenteret forventer at det vil overgå antall nyinstallasjoner i 2022.

Fram mot 2030 tilsier altså prognosene totalt om lag 100 000 solgte enheter årlig.
– Å beholde nivået vi har i dag på sikt er ikke dårlig, konkluderer Lund.

Klar nedgang fra toppår

– 2020 blir et krevende år for bransjen. Det ser vi ut fra salgstall, spørreundersøkelsene vi har gjort og tilbakemeldinger fra medlemmer og forhandlere, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Statistikk for første kvartal i år viser 22 % færre solgte enheter sammenlignet med 2019.
– Samtidig må vi huske på at fjoråret var det beste året noensinne for luft-til-luft-varmepumper, mens 2018 var det beste for luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper. Det skal mye til å matche de toppene, mener Hagemoen.

Venter lavere tall i 2020

Han poengterer at salget i første kvartal i år var på nivå med 2017-2018 for luft-til-luft-varmepumper, men mener det er for tidlig å se hvordan salget påvirkes av korona-pandemien.

– Høyst sannsynlighet blir det lavere salgstall ut året, men på lang sikt tilsier prognosene et stabilt og fortsatt høyt marked for luft-til-luft-varmepumper, poengterer han. Og selv om det er mange usikkerhetsfaktorer i markedet, har fortsatt mange privatpersoner og bedrifter kjøpekraft, slik Lund poengterer.

– Så det gjelder å jobbe systematisk mot forskjellige markeder. Mange skal skifte ut varmepumpe, flere og flere vil ha varmepumpe på hytta, noen vil ha varmepumpe nummer to – og vi ser stort potensial for varmepumper i mange typer yrkesbygg, sier Hagemoen.

Usikkert for vannbårne anlegg

Salget av luft-til-vann og væske-til-vann-varmepumper er tilbake på 2018-2019-nivå.
– Hvor sterkt markedet for luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper blir framover, er usikkert. Det er fortsatt en del som ikke har skiftet ut oljefyr, eller som vil konvertere fra elkjel eller bioolje til varmepumpe. Utskiftingsmarkedet er også på vei opp for disse varmepumpetypene, mens vi er veldig usikre på hvordan nye byggeregler fra 2021 blir for nybygg, sier Hagemoen.

Powered by Labrador CMS