VIKTIG: Varmepumper er et viktig energieffektiviserende tiltak. Det mener daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Rolf Iver Mytting Hagemoen.
VIKTIG: Varmepumper er et viktig energieffektiviserende tiltak. Det mener daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Rolf Iver Mytting Hagemoen.

VARME

Alle mann til varmepumpene

Aldri har det blitt solgt flere varmepumper i Norge enn i 2021.

Published Last updated

– Tallene for første, andre og tredje kvartal viser rekordsalg, med god margin. Hovedårsaken er de høye strømprisene og oppmerksomheten disse har fått, sier daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Strømprisene har vært høye gjennom hele 2021, men i fjerde kvartal har både priser og oppmerksomhet rundt dette eksplodert.
– Det har løftet varmepumpesalget til helt nye høyder, sier Hagemoen.

Passerer 100.000 for første gang

De endelige salgstallene for fjerde kvartal er ikke på plass før i januar, men per tredje kvartal hadde det blitt solgt hele 71.214 luft-til-luft varmepumper i Norge.

Det er all time high og hele 26 prosent over fjoråret, da tilsvarende salg var på 56.448.

2019 er til nå det beste varmepumpeåret og da endte salget på 62.401, akkumulert per tredje kvartal.

– Tallene fra tidligere år viser at fjerde kvartal alltid er det beste kvartalet. I år kommer vi derfor, for første gang, til å passere 100.000 solgte luft-til-luft-varmepumper på ett år, sier Hagemoen.

Hvor mye over 100.000 man ender på er selvsagt umulig å si før fasiten foreligger, men dersom salget så langt i år gir en pekepinn, så vil vi altså kunne se en vekst på cirka 26 prosent.

Sammenlignet med fjerde kvartal i 2020, så betyr det at det bare i siste kvartal i år kan bli solgt mer enn 37.000 varmepumper. Da ender salget på cirka 108.000 solgte varmepumper i 2021.

– Forrige rekord var i 2019, da det ble solgt cirka 97.000 luft-til-luft varmepumper, sier Hagemoen.

Økende gjensalg

Årsaken til det gode salget er delt, men mye henger ifølge Hagemoen altså sammen med høye strømpriser. Han deler markedet opp i to, de som kjøper varmepumpe for første gang og de som bytter ut en varmepumpe de har hatt i mange år.

– Mange av varmepumpene som ble montert i løpet av av 2000-tallet begynner nå å bli modne for utskifting. Vi har sett en vekst i dette utskiftingsmarkedet de siste par årene, og denne veksten vil tilta fremover, sier Hagemoen.

Forklaringen er at de som har varmepumpe er fornøyd både med komforten, men ikke minst den rimelige oppvarmingen pumpen gir. Når det gjelder nysalgmarkedet, så er det i dag montert varmepumper i rundt halvparten av alle landets hus og fritidsboliger. Også i dette markedet forventer varmepumpeforeningen en betydelig vekst fremover.

– Varmepumper er et av de enkleste og billigste energieffektiviserende tiltakene man som privatperson kan gjøre. Med den utviklingen vi ser i strømprisene, som forventes å holde seg på et høyere nivå fremover, så er vi overbevist om at varmepumper vil bli aktuelt for stadig flere. Vi ser derfor et stort potensial for økt nysalg fremover. I våre analyser for videre markedsutvikling har vi laget ulike scenarier for en varmepumpedekning på mellom 70 og 90 prosent i hus og fritidsboliger, sier Hagemoen.

Viktig energieffektiviserende tiltak

Som leder for Norsk Varmepumpeforening, taler naturlig nok Hagemoen varmepumpenes sak. Han mener betydningen av varmepumper og energieffektivisering er betydelig undervurdert.

– Mange har lenge ment og argumentert for at vi har mer enn nok fornybar strøm og et kraftoverskudd i Norge. Vi har i lang tid argumentert for det motsatte, og ment at ren kraft vil bli et knapphetsgode. Vi har derfor ment at varmepumper og energieffektivisering i langt større grad, også politisk, bør løftes frem for å møte økt energiforbruk og for å nå Norges klimaforpliktelser, sier Hagemoen.

Våre advarsler nådde tydeligvis ikke fram til forrige regjering, og nå er vi allerede i en situasjon hvor ren kraft virkelig er et knapphetsgode. Energiprisene går til himmels og mange sliter med å betale strømregningene sine.

– Dagens varmepumper kan redusere oppvarmingskostnaden med mellom 50 og 75 prosent. De kunne vært redningen for mange. Det er derfor på høy tid at varmepumper løftes høyere opp på agendaen som et viktig energitiltak, sier Hagemoen.

Powered by Labrador CMS