Seksjonsleder i Multiconsult, Hanne Elisabeth Bø Andreassen er valgt inn i Novap-styret.
Seksjonsleder i Multiconsult, Hanne Elisabeth Bø Andreassen er valgt inn i Novap-styret.

VARMEPUMPER

Varmepumpeforeningen øker kvinneandelen

– To kvinner inn, snittalderen ned og enda bredere kompetanse – jeg er veldig fornøyd, sier styreleder Jarle Amble om nytt styre i Norsk Varmepumpeforening.

Published

På et styremøte på slutten av fjoråret så styrelederen ut over deltakerne, seg selv inkludert.

– Bare godt voksne menn, sier Amble; her var det ikke mange under 50 år.

Og selv om han synes det er verdifullt å ha med folk med erfaring, kan det være sunt med forandring.

– Det er noe med vitaliteten med nye mennesker inn i et styre – det gir ny energi, poengterer Amble.

Større faglig bredde

De to yngste medlemmene i det nye styret er begge nye: Seksjonsleder Hanne Elisabeth Bø Andreassen fra Multiconsult og avdelingsleder Markus Flognman fra Ventilstål.

Sammen med geovarme-ekspert Randi Kalskin Ramstad fra Asplan Viak bidrar de til større faglig bredde i styret. Dette har vært viktig for Amble, og – ikke minst – det å rekruttere dyktige kvinner.

– Her har valgkomiteen gjort en strålende jobb, fastslår han.

Viktig lyttepost

Hanne Elisabeth Bø Andreassen er seksjonsleder for termisk energi i Multiconsult, og har mastergrad i kuldeteknikk fra NTNU.

– Det er viktig at vi rådgivere har en stemme inn i NOVAP, men det er også viktig å være med i styret for å se hvordan vi kan øke kunnskap om varmepumper og kuldeteknikk blant VVS-rådgivere, sier Andreassen.

Hun tror styrevervet kan være en fin lyttepost for å avdekke behov i markedet og hvordan rådgivere kan bli bedre. Dessuten ser hun fram til å få bedre innblikk i de politiske prosessene NOVAP jobber med.

– I prosjekthverdagen er det ikke så mye man får med seg av det.

– En viktig interesseforening i dagens energibilde

Styrets andre kvinnelige medlem, dr. ing Randi Kalskin Ramstad, er til daglig fagansvarlig grunnvarme i Asplan Viak og førsteamanuensis II ved NTNU på deltid. Hun ser fram til å bli bedre kjent med den delen av bransjen som holder på over bakken.

Dr. ing Randi Kalskin Ramstad.
Dr. ing Randi Kalskin Ramstad.

– NOVAP er en viktig interesseforening i dagens energibilde. Vi ser et stort behov for varmepumpeløsninger i framtidas energimarked, sier Ramstad.

Ikke minst gjelder dette væske-til-vann-varmepumper, som kan bidra til å frigjøre masse strøm også på kalde vinterdager.

– Dette kan realiseres raskt sammenlignet med vindkraft til lands og havs eller nye nettutbygginger. Men da trenger vi en kompetent bransje som kan levere gode anlegg, understreker Ramstad.

Her er det rom for forbedring både for små og store anlegg.
– Med min kompetanse innen grunnvarme håper jeg at jeg kan bidra til å utvikle bransjen videre gjennom NOVAP, sier Ramstad.

Fortsatt masse å gjøre

Markus Flognman er avdelingsleder for varmepumper i Ventistål.

Markus Flognman.
Markus Flognman.

– Novap har gjort en bra jobb hittil, men det er fortsatt masse å gjøre. Jeg håper at jeg kan bidra med min kompetanse, sier Flognman.

Han har over ti års erfaring fra bransjen, først i Thermia og så via EcoConsult til Ventistål. Til daglig jobber han primært med luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper, og har god kontakt med markedet og hva som rører seg.

– Ja, helt klart, sier Flognman.

De som takker for seg etter solid innsats i styret er Øystein Bø fra Ventistål, Vidar Havellen fra Norconsult og Tor Sveine fra Nordisk Energikontroll.

Powered by Labrador CMS