ENGASJERER SEG: Jan Christian Vestre (til venstre) åpner for at du kan be om endringer i kontrakten hvis du blir rammet av dyrere råvarer, mens Sigbjørn Gjelsvik oppfordrer til bedre ventilasjonsstyring og nye varmepumper.

Oppfordrer til varmepumper i offentlige bygg

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik oppfordrer til å styre ventilasjonen bedre og installere flere varmepumper. Samtidig får offentlige innkjøpere beskjed om å godta det hvis du som entreprenør blir nødt til å øke prisene.

Published

– Vi er i en ekstraordinær situasjon som krever at vi handler raskt, konstaterer kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Han snakker om strømprisene. Nå tar han til orde for alt fra bedre styring av ventilasjonen til nye varmepumper for å spare strøm i statlige bygg. Rådene hans er ikke nye og revolusjonerende, men det er nytt at det er ministeren selv som kommer med dem.

Ventilasjonsstyring

I et brev til alle departementene trekker han frem styring av ventilasjon, temperatur og belysning som tiltak som vil kunne gi effekt på kort sikt.

– De færreste bygg har full brukstid for alle rom hele døgnet. Hvis en konsentrerer bruken til færre rom, vil en kunne skru av ventilasjon, oppvarming og belysning i rom som ikke blir brukt, fastslår Gjelsvik.

Han mener det er viktig at staten tar grep for å bidra til lavere energibruk, også fordi det vil spare kostnader. Derfor oppfordrer han hvert enkelt departement til å sette i verk tiltak som kan redusere strømforbruket i bygningene i sektoren sin.

Varmepumper og solfangere

På kort sikt er altså det en jobb for byggdrifteren og VVS-bransjen.
– En gjennomgang av tekniske installasjoner kan også avdekke om det er unødvendig utstyr som står på og krever energi, peker Gjelsvik på.

Han oppfordrer også til mer langsiktige tiltak som kan redusere energibruken i statlige lokaler.

– Det kan være installering av lokal fornybar energiproduksjon, sier han. Eksemplene han bruker: Solcellepaneler, solfangere og varmesentral basert på flis eller briketter, i tillegg til både luft-til-luft- og væske-til-vann-varmepumper.

– På lang sikt vil det også kunne være lønnsomt å installere varmegjenvinning for ventilasjon og avløp, ifølge Sigbjørn Gjelsvik.

Han trekker også frem tiltak som å etterisolere og bytte ut vinduer og dører med høyt varmetap, og gjerne termofotografere for å avdekke varmetapet.

Hjelp med råvarepriser

Samtidig som kommunalministeren forteller hvordan det går an å spare energi i byggene, skriver næringsministeren brev og oppfordrer til å rekke ut en hånd til dem som sliter med dyre råvarer og andre økende utgifter. De siste par årene har flere VVS-entreprenører fortalt om store prisstigninger som de ikke uten videre klarer å få oppdragsgiverne til å dekke.

I vår oppfordret næringsminister Jan Christian Vestre offentlige oppdragsgivere til å passe på «balanserte kontraktsvilkår» – det vil si å ta sin del av risikoen for prisstigninger og bruke bestemmelser om prisindeks i kontraktene.

– Den oppfordringen ble godt mottatt, sier Vestre, som går et skritt videre:

Kan endre kontrakter

– Nye inflasjonstall fra Statistisk sentralbyrå indikerer at det i enkelte situasjoner kan være behov for å gjøre endringer i allerede inngåtte kontrakter, skriver næringsministeren.

Han understreker at det faktisk er mulig å gjøre slike endringer.

– Jeg oppfordrer oppdragsgivere til å vurdere henvendelser fra leverandører som følge av økte kostnader. Begge sider bør ha felles interesse i at avtalepartene deler på risikoen, mener Jan Christian Vestre.

Powered by Labrador CMS