Powerhouse-skolen på Kongsberg:

RENDYRKET: Skavanger skole tar med seg Lowex-erfaringene fra Powerhouse Telemark og rendyrker konseptet.
RENDYRKET: Skavanger skole tar med seg Lowex-erfaringene fra Powerhouse Telemark og rendyrker konseptet.

Kjøling, lavtemperatur og fortrengningsventilasjon

KONGSBERG: Det sparer energi og hjelper på inneklimaet. På Skavanger skole på Kongsberg har Skanska lært av Powerhouse-prosjektene. Det betyr kjøling og oppvarming med lav temperatur, og fortrengningsventilasjon.

Published Last updated

– Det er ikke nye løsninger, men vi videreutvikler og rendyrker, forteller Thomas André Johnsen. Han var teknisk prosjektleder på Powerhouse Telemark i Porsgrunn. Nå har han og Skanska tatt med seg erfaringene derfra til Kongsberg. Der bygges Skavanger skole som barneskole for 275 elever.

Lavtemperatur

– Vi bruker Lowex, lavenergi varme- og kjølesystem for gulvene, sier han. Det er en løsning som Skanska har utviklet sammen med Avantor, Omsorgsbygg i Oslo, ABK og Nibe.

– Prinsippet er enkelt: Lavtemperatur kjøling og oppvarming. Her på Skavanger ved utetemperatur på minus 20, holder det cirka 28 grader. Ved null grader ute har vi 24 i gulvet, illustrerer Johnsen.

Når utetemperaturen ligger mellom 8 og 14 grader, kan varme og kjøling i gulvet skrus helt av.

Fortrengningsventilasjon

I tillegg får skolen fortrengningsventilasjon.
– Vi ser at kombinasjonen med Lowex svalende gulv og fortrengningsventilasjon gir veldig godt inneklima. Prøvedriften på Powerhouse Telemark viser at det også gir veldig godt inneklima i oppvarmingsmodus, forteller han.

POWERHOUSEKUNNSKAP: Thomas André Johnsen og Skanska utnytter det de lærte av Powerhouse-prosjektet i Porsgrunn.
POWERHOUSEKUNNSKAP: Thomas André Johnsen og Skanska utnytter det de lærte av Powerhouse-prosjektet i Porsgrunn.

Forskjellen fra Porsgrunn til Kongsberg er at skoleprosjektet har mindre termisk masse å akkumulere energi i. Dermed har skolen 50 millimeter flytsparklet påstøp som akkumulator for gulvvarmen. Powerhouse Telemark har en 100 millimeters betongpåstøp.

– Så videreutvikler vi her ved at vi rendyrker Lowex-konseptet. Vi forenklet energisentralen kraftig på Powerhouse Telemark med få pumper og enkel styring. Her drar vi det enda lenger. Vi har bare én sirkulasjonspumpe for sekundærkretsen til oppvarmings- og kjøleanlegget. Det vi ønsker, er et mindre komplekst anlegg, forklarer Thomas André Johnsen.

Stille og behagelig

Selv om oppbyggingen er enkel, må detaljene være nøyaktige. Turtemperaturene må være akkurat slik som de er forutsatt ut fra utetemperaturene. De velges ut fra døgnmiddeltemperatur de to neste dagene. Utetemperaturen neste dag vektes med 70 prosent, dagen etter det står for de siste 30.

Skavanger skole

 • Ny skole som skal stå ferdig til skoleåret begynner, for 275 elever på 1.7. trinn.
 • Legges til rette for utvidelse.
 • Entreprenør: Skanska.
 • Ventilasjon: Bryn Byggklima.
 • Elektro: Forenede Montører.
 • Rørlegger: Holtefjell VVS.
 • Solceller: Solcellespesialisten.
 • Energibrønner: Sør-norsk Boring.
 • RIV: Sweco.
 • RIE: Fremst.
 • RI Energi og byfy: Skanska Teknikk.
 • Totalbudsjett: 154 millioner kroner.
 • På en god soldag skal 70 boliger i området få dekket strømbehovet sitt fra skolen.
 • Planlagt for minus 3,5 kWh per kvadratmeter per år netto levert energi. 19,7 kWh per kvadratmeter per år levert til bygget (eksport og egenbruk solenergi er ikke medregnet).

– Tilbakemeldingen fra leietagerne i Porsgrunn er at ventilasjonsanlegget er mye mer stille, siden luftmengden er lavere. Det i kombinasjon med den opplevde kjøleeffekten fra gulvene gir opplevelsen av et veldig godt inneklima. Selv om temperaturen i et rom er høy, oppleves rommet som svalt fordi det har disse svalende gulvene, oppsummerer Johnsen erfaringene fra Powerhouse og tilbakemeldingene fra dem som leier der.

Frikjøling er nok

– Her på Skavanger har vi jo skole som er stengt i de månedene det er størst kjølebehov. Derfor har vi ikke behov for maskinkjøling. Vi klarer oss med frikjøling fra energibrønner.

Skolen har allerede et brønnanlegg, og det har ikke vært nødvendig å supplere med mer enn to brønner til. Den gamle skolebygningen er fra 1976 og har mindre kapasitet – skolen har drøye 180 elever og 35 ansatte.

Thomas André Johnsen er full av godord om Kongsberg kommunale eiendom som byggherre.
– De stiller med en byggherreorganisasjon som er helt proffe på energi, de har ambisjoner, og de utfordrer oss hele tiden, sier han.

For to år siden bygde KKE Vestsiden ungdomsskole, med verdens største energilager i metallhydrid og strømproduksjon til 100 av boligene i nabolaget på solrike dager. Det kommunale eiendomsselskapet er også i gang med Edvardsløkka sykehjem, med massivtre, solceller, Lowex og fortrengningsventilasjon. Det skal bli Norges første omsorgsboliger bygget som plusshus.

Powered by Labrador CMS