STRENGE GRAV: Kravene til luftfuktighet og temperatur er strenge, noe som handler om at kulturarven skal tas best mulig vare på.

Høyteknologisk fjellanlegg

Kravene til både temperatur og luftfuktighet er svært strenge når vår felles kulturarv skal lagres langt inne i fjellet. I Mo i Rana er Nasjonalbiblioteket og Arkivverkets nye fjellhaller i ferd med å ferdigstilles.

Published Last updated

– Vi snakker om et svært fjellanlegg med flere nye haller. Samlet volum er på cirka 126.000 kubikk. Det er massivt, og for at våre felles nasjonalskatter skal bli tatt mulig vare på, er riktig inneklima avgjørende, sier prosjektleder hos GK Inneklima, Klaus Madsen.

99 prosent ferdig

I Mo i Rana er Veidekke på vegne av Statsbygg i ferd med å utvide Nasjonalbiblioteket og Arkivverkets magasiner med to nye fjellhaller. Nasjonalbiblioteket samler inn og tar vare på det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, kart og filmer, for å bare nevne noe.

I Mo i Rana oppbevares også det som det ikke er plass til på landets mange biblioteker og låner dette ut når det er behov for det. Arkivverket har ansvaret for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Nå har lagringskapasiteten blitt for liten for begge institusjonene og det pågår derfor en større utvidelse.

– Igangkjøring er i gang og montasjen er 99 prosent ferdig, sier Madsen.

Han forteller at Veidekke, som er totalentreprenør for prosjektet, har spisskompetanse på denne typen bergprosjekter.

– GKs bergensavdeling har samarbeidet godt med de over mange år. Derfor er det bergenskontoret som håndterer prosjektet, sier Madsen.

Strenge brannkrav

Fjellhallene vil være dimensjonert for 110.000 hyllemeter som skal bevares i originalformat etter digitalisering. Fjellhallene vil bli innredet med automatiserte lagerløsninger. GKs rolle i prosjektet har vært å levere det meste av tekniske fag, noe som inkluderer alt fra kjøling og ventilasjon med inert luft til byggautomasjon og elektro.

STORE DIMENSJONER: Det er vanskelig å få inntrykk av dimensjonene, men Nasjonalbibliotekets nye fjellhaller er massive.

– Inert luft er luft med redusert oksygeninnhold. Dette er et viktig brannforebyggende tiltak, noe som naturlig nok er viktig i et slikt prosjekt, sier Madsen.

Normalt er det 20.95 prosent oksygen i tørr luft og 78 prosent nitrogen. Luften i fjellhallene skal ha et oksygennivå på 14 – 15 prosent. Ved å redusere oksygeninnholdet er faren for å antenne noe betydelig redusert.

– De ansatte kan oppholde seg i slike omgivelser i korte perioder, og i henhold til Norsk standard kan de ikke være der lenger enn to timer før de må ut i 30 minutter, sier Madsen.

Lite nedetid

Madsen forteller at både temperaturen og fuktigheten inne i fjellhallene er avgjørende for at lagringen av nasjonalskattene skal være optimal. Temperaturen varierer derfor fra 17 plussgrader til minus fem grader, avhengig av hva som skal oppbevares i det aktuelle arealer.

Luftfuktigheten skal være på 35 prosent.
– Det er viktig å ha så stabil temperatur og luftfuktighet som mulig, derfor er det viktig at nedetiden på anlegget er så liten som mulig. Derfor har vi kjølekretser og strømforsyning fra to separate systemer, sier Madsen.

Det at hallene ligger inne i fjellet, og at de har svært høy tetthet, isolerer også mot annen ytre påvirkning, som for eksempel skadedyr.

– Ventilasjonsanleggene er omlufts anlegg med filtrering. Tilsiget av luft utenfra er derfor minimal, sier Madsen.inert

Byggeperioden

GKs prosjektleder forteller at prosjektet har vært både utfordrende og interessant, noe som blant annet skyldes anleggets massive dimensjoner.

– Det er mye mer tidkrevende å skulle kjøre en lift 24 meter opp i luften enn bare to meter. Samtidig har deler av jobben vært konsentrert rundt ett område i hallene, populært kalt Sinsenkrysset. Dette er et naturlig krysningspunkt hvor mye av kjøling, ventilasjon og elektro møtes, noe som har gjort det til et sted med høy aktivitet, noe som har krevd mye koordinering. Ellers er dette selvsagt et avansert prosjekt, hvor vi har samarbeidet godt med vår avdeling i Mo i Rana, samt våre underleverandører, sier Madsen.

Powered by Labrador CMS