Etter TEK 10 og TEK 17 skal i praksis alle nye bygninger oppføres med radonsperre og være tilrettelagt med radonbrønner.

Mange upålitelige radonmålinger

Hadelandsbedriften Radonor AS jobber til daglig med måling og rådgiving knyttet til radonspørsmål. For tiden ser de at mange stoler på for mange raske målinger som gjøres med billige måleinstrumenter. Dette er ikke pålitelig.

Published

- Radonverdier varier fra rom til rom og dag til dag. Det er derfor viktig å måle i mange rom samtidig og la målingene gå over minst to måneder i vinterhalvåret i tråd med prosedyrene fra DSA (tidligere Statens strålevern), forteller daglig leder i Radonor Odd Magne Solheim.

Sporfilmmetoden kan være mest nøyaktig til en overkommelig pris. Korttidsmålinger kan være et nyttig verktøy for å få en pekepinn, ved utprøving av tiltak eller salg av bolig. Ved utleie, må man derimot dokumentere med langtidsmåling.

Odd Magne Solheim, daglig leder i Radonor

Radonlaboratorium og forskning

Radonor selger hvert år ca. 20.000 akkrediterte radonmålinger i Norge. I tillegg fungerer de som norsk kontor for Radonova Laboratories, et moderne radonlaboratorium i Uppsala, med kunder i over 50 land.

- På laboratoriet jobber 25 personer innen produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi har også et laboratorium på Brandbu der vi kalibrerer sensorer og elektroniske måleinstrumenter for radon, sier Solheim.

Ikke stol på kartene

Det finnes ulike kart som tilsynelatende viser hvor i Norge det er høy radonrisiko. Til dette sier Solheim: Ikke stol på radonkartene! Myndighetenes råd er at alle boliger og bygninger bør kartlegges for radon.

Radonmålere fra Radonor

- Man kan finne høye radonverdier overalt i Norge. Der det er lavt i ett hus, kan det være skyhøye verdier i nabohuset. Selv i rekkehus er det som regel store variasjoner mellom seksjonene, forklarer Solheim.

Til nå er det kun rundt 25 prosent som har målt i sitt eget hjem. I utleieboliger, skoler og barnehager er det eiers ansvar å måle og utbedre. I boligselskaper er det et styreansvar og på arbeidsplasser er det arbeidsgivers ansvar.

Kartlegging fra DSA

Etter TEK 10 og TEK 17 skal i praksis alle nye bygninger oppføres med radonsperre og være tilrettelagt med radonbrønner. Kartlegginger fra DSA har vist at dette har bidratt til å få ned gjennomsnittsverdien av radon i nye norske boliger (Næringsbygg er ikke kartlagt.)

- Likevel er det fremdeles 7 prosent av nye hus som har radonnivå høyere enn anbefalt tiltaksgrense. Det er imidlertid veldig få som gjør måling i nye bygninger. Dermed blir det sjeldent oppdaget. Her har kommunal tilsynsmyndighet en jobb å gjøre med å kreve radonmåling i ferdigstilte bygninger, mener Solheim.

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger virker som regel godt. Det mest effektive tiltaket er radonbrønn med avtrekk fra grunnen. Dette er nylig også dokumentert som det mest varige tiltaket i en rapport fra DSA.

Powered by Labrador CMS