LEKKASJE: Fire ganger har forsikringsselskapet vært i retten for å slippe å betale for skadene fra et kobberrør som sprakk. Det har kostet nesten en million i saksomkostninger til motpartene.

Rettsmaraton etter ventilasjonsjobb

Fire ganger har forsikringsselskapet vært i retten for å slippe å betale for skader etter arbeid på et ventilasjonsanlegg. Det endte med tap på alle punkter.

Published

En butikk ble stengt og fikk aldri åpnet igjen i de samme lokalene. Alt skyldtes at det falt ned teglstein og fikk et vannrør til å sprekke.

Hull i sjakt

Det begynte med eiendomsforvaltningsselskapet som driftet en bygård i Oslo. Da det skulle gjøres arbeid på ventilasjonsanlegget, trengte forvalteren tilgang til en innvendig sjakt. I sjakten lå det ventilasjon, men også vann og anløp.

Eiendomsforvalteren engasjerte et firma til å lage en ny inspeksjonsluke. Firmaet pleide å gjøre mange oppdrag for forvalteren, men denne gangen gikk det videre og hentet inn en spesialist; en rivningsentreprenør.

Rivningsentreprenøren lagde åpning i sjaktveggen ved hjelp av en piggemaskin. Da arbeidet ble gjort, løsnet det en eller flere teglsteiner og falt ned i sjakten. Resultatet var at et kobberrør for kaldtvann sprakk.

Skader på butikk

Lekkasjen ble ikke oppdaget med én gang. Dermed ble det store vannskader på innredning og varelager hos en butikk som holdt til i bygården.

Arbeidet med å utbedre skadene tok tid. Til slutt ble det klart at butikken ikke ville kunne åpne i løpet av det året den var forsikret mot tap som følge av avbrudd. Dermed ble gårdeieren og butikken enige om å avslutte leieforholdet. For det fikk butikken et oppgjør på 2.250.000 kroner.

Seks millioner

Forsikringsselskapet, på sin side, betalte ut rundt seks millioner kroner for skader og avbrudd. Selskapet mente at det var eiendomsforvalteren og firmaet som tjente som mellommann mellom forvalteren og rivningsentreprenøren, som hadde skylden. I Oslo tingrett fikk forsikringsselskapet medhold i at forvalteren måtte betale fem millioner kroner, men nå har Borgarting lagmannsrett snudd opp-ned på den avgjørelsen.

Retten hadde hentet inn et vitne som er murmester, forsker og spesialist nettopp på å ta hull i murvegger. Det var ikke nødvendig å prosjektere oppdraget, forklarte han, men mente at en dyktig og erfaren murer kunne ha laget åpningen uten at det falt ned stein på den andre siden. Det samme forklarte rørleggeren som hadde stoppet lekkasjen.

– Sannsynligheten for denne typen skade var svært liten, og det var lite aktuelt og i praksis svært vanskelig å dekke til rørene eller sikre på andre måter, mener lagmannsretten.

Pris: 4622,50

Den lave prisen underbygger at oppdraget ikke ble sett på som særlig krevende: Det var avtalt at rivingsentreprenøren skulle få 4622,50 kroner pluss moms.

Firmaet som hentet inn rivningsentreprenøren, opptrådte ikke uaktsomt. Og rivningsentreprenøren sendte to personer til å gjøre jobben nettopp fordi den måtte gjøres forsiktig, ifølge dommerne i Borgarting.

I fjor fortalte nemitek.no om den forrige runden med rettssaker etter den samme jobben. Da forlangte forsikringsselskapet at rivningsentreprenøren skulle betale for vannskadene – men tapte.

Resultatet for forsikringsselskapet: To saker i tingretten, to saker i lagmannsretten, og 950.000 kroner i saksomkostninger som må betales til motpartene.

Powered by Labrador CMS