PUSLESPILL: Hva kan plasseres hvor på badet, og hvor kan strømmen komme fra? Den oppdaterte våtromsnormen hjelper til med puslespillet.

VÅTROM

Nye elregler viktige for rørleggeren

Våtromsnormen har fått nye retningslinjer. På papiret gjelder de elektriske installasjoner, men de er viktige også for rørleggeren.

Published

– Rørleggeren og elektromontøren må jobbe sammen, understreker seniorforsker Thale Plesser i Sintef. 

Hun er faglig leder for Byggebransjens våtromsnorm. Nå forklarer hun hvorfor det som ser ut som en endring for elektrikeren, også er viktig for rørleggeren. 

Suksess sammen 

Samhandling mellom fagene er nemlig en forutsetning hvis du skal lykkes, ifølge Plesser. 

– God samhandling forutsetter blant annet kunnskap i eget fag og kunnskap om grensesnittet mellom eget fag og andre fag, sier hun. 

Det er fjorårets nye standard for elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 400, som ligger bak at våtromsnormen har fått nye retningslinjer for elektriske installasjoner i baderom. 

Standarden inneholder en rekke egne krav til rom med dusj og badekar. 

Jording av sluk 

For eksempel er det oppdaterte beskrivelser av tilleggsutjevning – altså jording – av sluk og slukrist og nye anbefalinger til stikkontakter i sprutsonen fra vask. Dessuten er det egne avsnitt om hvor for eksempel varmtvannsbereder, massasjekar, vaskemaskin og tørketrommel med tilhørende strømtilførsel skal plasseres. 

– Et eksempel fra våtromsnormen på hvordan rørleggeren og elektromontøren må jobbe sammen, er at rørleggeren installerer jordingsmuffen. Elektrofagarbeideren har ansvaret for utjevningsforbindelsen som går fra hovedjordskinnen til avløpsrøret, sier Thale Plesser. 

– Tilleggsutjevning av slukrist er et annet eksempel på et område der rørlegger og elektromontør må samarbeide. 

Hvor kan det plasseres? 

Hun trekker også frem de litt større spørsmålene om hvor det elektriske utstyret skal plasseres på rommet: 

– Elektrisk utstyr må ha en viss avstand til dusj eller badekar. Det legger føringer for planløsningen til baderommet eller for et vaskerom med dusj. Kunnskap om dette kan være nyttig ikke bare for elektromontøren, men også rørleggeren, fastslår Plesser. 

Kan bli for varmt 

Innbygd badekar eller badekar med tett sokkel er også et eksempel på hvordan fagene må arbeide sammen. – Med utilstrekkelig lufting under badekaret kan gulv med elektriske varmekabler varmes opp så mye at levetiden til varmekablene reduseres, peker hun på. 

De oppdaterte planløsningene i våtromsnormen viser hvordan vaskemaskin, tørketrommel og varmtvannsbereder kan plasseres slik at løsningen oppfyller både tek17 og NEK 400. Flere av planløsningene er også oppdatert slik at de oppfyller våtromsnormens anbefalinger for betjeningsareal og størrelse på utstyr. 

Powered by Labrador CMS