LAGRINGSBYEN: Slik presenterer fremtidens lagringsby i Swecos Urban Insight-rapport.

– Energilagring kan dempe klimaendringene

Abonnement på energilagring – det er løsningen som kan berge klimaet og samtidig gi nye muligheter for bransjen, ifølge en fersk rapport.

Published

Midt i alle medieoppslagene om nye prosjekter som lagrer energi i alt fra energibrønner til hydrogen, er det lett å glemme at slett ikke alle vil eller kan investere i dyre lagringsløsninger.

Må tredobles

Samtidig kan energilagring gi et viktig bidrag til å redusere klimaendringene. I Urban Insight-rapporten «Beyond the Tipping Point: Future Energy Storage» tar Sweco til orde for energilagring som tjeneste.

– Energilagring kan dempe klimaendringene, men den er fremdeles på lavt nivå. Den må tredobles til 450 gigawatt innen 2050 om vi skal holde den globale oppvarmingen under to grader, ifølge Sweco. I dag lagres bare tre–fire prosent av elektrisiteten som produseres.

Feiloppfatninger

Hovedproblemet med å få til en slik økning er de utbredte feiloppfatningene av hvor dyr, trygg og tilgjengelig lagringen er. Én myte er at geotermisk energi bare er snakk om varme kilder på Island. En annen er at hydrogenlagring er farlig.

Lagring er blitt bedre butikk, og i noen tilfeller koster den ikke mer enn konvensjonell teknologi. – Studier viser likevel at avgjørelsene om forbruk og teknologier i husholdningene ikke drives bare av økonomi, heter det i Urban Insight-rapporten:

– Med andre ord: Uansett i hvilken grad lagringsløsninger perfeksjoneres gjennom forskning og utvikling, så kan ikke potensialet utnyttes fullt ut før allmennheten aksepterer, forstår og ønsker teknologiene, ifølge rapporten.

Abonnement på lagring

Løsningen kan være energilagring som en tjeneste. Konseptet kan endre hele bransjen. Det betyr at lagringen blir tilgjengelig for folk flest gjennom en abonnementsordning. Sweco sammenligner ordningen med strømming av musikk, film og fjernsyn. En slik ordning vil gjøre lagringen tilgjengelig for mange, ikke bare de få.

– Hvis vi skal få flere enkeltpersoner og organisasjoner til å bruke energilagring, så må vi gjøre den enkel og kostnadseffektiv. Energilagring som tjeneste er et veldig lovende konsept som kunne oppnå det, sier Maria Xylia, som er seniorrådgiver for energisystemer i Sweco.

– Hvis vi skal vente på et perfekt batteri, kan vi komme til å måtte vente lenge og bruke tid som kunne vært brukt til å dempe klimaendringene. Hvor lang tid trenger vi for å gjøre byene våre til lagringsbyer? Heller enn å vente på det perfekte batteri, bør vi utvikle nye former for energilagring som er tilpasset byene våre, sier Xylia.

Brønner og hydrogen

Urban Insight-rapporten tar for seg kombinasjonen av teknologier som må til. For lagring og elektrisitet fra dag til dag kan en lagringsby kombinere solcellepaneler med litium-ionbatterier. For lagring på tvers av årstidene må det til energibrønner og hydrogenlagring.

– Det er ikke noen enkelt løsning som passer for alle behov. Derfor trenger vi en kombinasjon av batterilagring, termal lagring og hydrogenlagring, ifølge rapporten, som trekker frem lokale varmenett som en del av løsningen.

Powered by Labrador CMS