VARME

Slik kan man utnytte spillvarmen

Hanne Kauko forsker på energieffektiv varmeforsyning for bydeler og nabolag. Løsningene SINTEF-forskeren er med på å utvikle, kan gjøre framtidens byer nærmest selvforsynte på varme.

– Dette er fullt mulig gjennom å bruke nærliggende spillvarmekilder og fornybare varmekilder, samt et felles vannbårent varmesystem – et lavtemperatur varmenett – som kan ta imot varme fra ulike kilder og distribuere den til bygningene, forklarer Kauko.

I dag kaster vi varme

Strømbehovet kommer til å øke kraftig de kommende årene. En av flere årsaker er elektrifiseringen av transportsektoren.

– Kapasiteten til kraftnettet er allerede for lav mange steder. Å øke denne, samt å bygge ut fornybar kraftproduksjon vil koste svært mye. Men vi kan redusere energi- og effektbehovet i strømnettet gjennom bruker-fleksibilitet og lagring, og dessuten utnytte andre energibærere der det er mulig, sier Kauko.

Oppvarmings- og kjølebehovet til bygningene tilsvarer omtrent halvparten av det totale energibehovet, og kan dekkes med andre energibærere enn strøm:

– Med vannbårne varmesystem for byer og bydeler, fjernvarme og nærvarme, kan man benytte ulike spillvarmekilder og fornybare varmekilder til dette. Fjernvarme muliggjør økonomisk utnyttelse av varmekilder som ellers ville blitt kastet, forteller Kauko.

Utallige spillvarmekilder

SINTEF-forskeren påpeker at det finnes svært mange spillvarmekilder i byene. Eksempler er datasentre og kjølesystem til store matbutikker, eller for eksempel en ishall.

– I tillegg er det mange steder mulig å utnytte fornybare varmekilder, slik som solvarme eller varmepumper med sjøvann eller grunnvann som varmekilde. Disse kan altså tas i bruk ved hjelp av et varmenett, og bidra til at vi får bydeler som er nærmest selvforsynte på varme, sier hun.

Et lokalt varmenett for en bydel vil likevel nesten alltid være koblet til det primære fjernvarmenettet, som kan fungere som en tilleggskilde ved behov.

Må gå over til lavtemperatur fjernvarme

For å kunne utnytte spillvarme i byene må man, som nevnt, ha et system som kan ta imot og distribuere varmen – altså et fjernvarmenett.

Kauko understreker at en effektiv utnyttelse av slike kilder forutsetter likevel et skifte fra dagens fjernvarme med høye distribusjonstemperaturer mot lavtemperatur fjernvarme.

– Men ettersom det er vanskelig å senke distribusjonstemperaturen i hele fjernvarmenettet på grunn av eksisterende kunder med høye temperaturkrav, må overgangen til lavtemperatur fjernvarme starte fra bygningsområder med nye eller oppgraderte bygninger, legger Kauko til.

Viktig for miljø og energiforbruk

Utnyttelse av lokal spillvarme og fornybar varme i byene vil som nevnt avlaste strømnettet, men det vil i tillegg få ned kostnadene og utslippene i fjernvarmeproduksjon.

- Det er viktig både for miljø og energiforbruk. I Trondheim og Oslo, for eksempel, er grunnlasten i fjernvarmenettet dekket av søppelforbrenning, men på vinteren når denne kilden er godt utnyttet må man i tillegg bruke ulike spisslastkjeler, som brenner gass eller bioolje, og det er kostbart og fører til økte utslipp i fjernvarmeproduksjon, sier Kauko.

Hør om spillvarme på Varmeteknisk konferanse

Hanne Kauko er blant foredragsholderne på Varmeteknisk konferanse, 17.-19. november om bord på Color Fantasy. Gå ikke glipp av hennes foredrag - meld deg på i dag.

Klikk her for å gå til konferansens hjemmeside

Powered by Labrador CMS