REKORD PÅ REKORD: Fjorårets rekordomsetning står for fall. ABK-Qviller ligger i år an til å passere 700 millioner kroner for første gang i selskapets historie. Kommer varene kan de trolig også runde 750, tror administrerende direktør, Daniel Mark Kristensen.

VARME

Voldsom vekst i salg til yrkesbygg

Veksten i varmepumpemarkedet fortsetter, og nå er det spesielt yrkesbygg som markerer seg i positiv retning.

Published Last updated

– Bare innen yrkesbygg har vi så langt i år hatt en vekst på mellom 30 og 40 prosent, sier administrerende direktør i ABK-Qviller, Daniel Mark Kristensen.

Frykter for verdiene

Selskapet kunne i januar fortelle at 2021 ble deres sterkeste år noensinne. Nå fortsetter altså den gode veksten.

– Etterspørselen er høy og salget ligger så langt i år på 22 prosent over fjoråret, men det inkluderer også en prisstigning i område 6 til 10 prosent, sier Kristensen.

Og størst er altså økningen innen yrkesbygg, hvor han anslår en vekst som ligger mellom 30 og 40 prosent over fjoråret.

– Det handler selvsagt om de høye strømprisene, men jeg tror hovedårsaken er frykt for eiendommens fremtidige verdier. Bygger man brune bygg vil de i fremtiden få betydelig reduserte verdier, og dette begynner markedet nå å ta inn over seg. Jeg føler derfor at vi nå ser et skifte i de private gårdeiernes bevissthet rundt dette, sier Kristensen.

Runder 700 millioner

– Etterspørselen etter luft-til luft varmepumper for boliger er høy, men ser vi isolert på vannbårne varmepumper og systemer for varmedistribusjon er det en 50/50 fordeling mellom leveranser til private husholdninger og de kommersielle aktørene, sier Kristensen.

Selskapet hadde i fjor en omsetning på 631 millioner kroner, noe som var deres beste år noensinne. Dette forventes toppet i år, med god margin.
– Vi runder nok 700 millioner kroner for første gang i historien. Hadde vi fått tak i varer i takt med etterspørselen ville vi trolig også passert 750 millioner, sier Kristensen.

Og dermed kommer han inn på et tema som er selskapets og bransjens største utfordring om dagen, nemlig treghet når det gjelder varelevering.

– Det dreier seg ikke bare om treghet, men også om stor uforutsigbarhet. Leveransene kommer nå og da, noe som gjør situasjonen krevende både for oss og for våre kunder, sier Kristensen, som understreker at dette er noe som først og fremst gjelder for leveranser av vannbårne varmepumper til privatmarkedet.

– Større varmepumper til yrkesbygg blir produsert etter bestilling og her klarer vi stort sett å levere, sier Kristensen.

Tar forbehold

Han forteller at de nettopp på grunn av den ustabile verdenssituasjonen er opptatt av å understreke leveranseutfordringene overfor sine kunder.
– Høye energipriser gjør at vi er i en situasjon hvor hele Europa kjemper om de samme varene. Dette gir ikke bare utfordringer med leveranser, men det presser også prisene oppover, sier Kristensen.

Han forteller at de derfor tar forbehold i bestillinger og leveranser og ber kundene gjøre det samme.
– Når man bestiller en vare i dag, har man ingen garanti for at prisen er den samme om seks måneder. Bare hittil i år har vi sett prisøkninger på 20 prosent tallet fra flere produsenter. Situasjonen er ikke bare krevende, den er skikkelig irriterende, sier Kristensen.

Powered by Labrador CMS