LANSERER SAMARBEID OG LØSNING: Salgssjef ventilasjon hos Lindab, Stefan Myhre Pettersen og produktsjef hos Airthings, Martin McGloin, er stolte over løsningen de har utviklet i fellesskap. Løsningen ble lansert under VVS-dagene.

VVS-DAGENE 2022

Lanserer løsning som gjør brune bygg til miljøvinnere

Fra brun til grønn. Ventilasjonsgiganten Lindab har slått seg sammen med det norske tech- og inneklimaselskapet, Airthings, og utviklet en løsning som gjør brune bygg til miljøvinnere.

Published

– Svært mange bygg driftes fortsatt uten noen form for aktiv styring av ventilasjonen. Det betyr at luftmengdene er de samme, uavhengig av tid på døgnet og om det er folk i lokalene eller ikke, sier salgssjef ventilasjon hos Lindab, Stefan Myhre Pettersen.

Har vært utfordrende å regne hjem

Konstante luftmengder betyr også konstant, høyt, energibruk. I de fleste bygg står betydelige deler av arealet tomt store deler av tiden. Energipotensialet ved å regulere ventilasjonen etter når folk faktisk er til stede vil i de fleste tilfeller være betydelig. Så langt har imidlertid behovsstyrt ventilasjon ofte blitt nedprioritert i rehabprosjekter.

Årsaken er at oppgraderingen fra et anlegg med konstante luftmengder til et anlegg med behovsstyrt ventilasjon både har vært komplekst og kostbart. Ofte krever det investeringer i SD-anlegg, samt infrastrukturkostnader som omfattende kabling, ombygging av kanalnettet og byggautomatikk.

– For mange gårdeiere har dette derfor blitt for dyrt til å kunne regne hjem, sier Stefan Myhre Pettersen.

Kirurgisk oppgradering

Nå gjør ny teknologi dette imidlertid mulig, uten verken store inngrep eller kostnader. Lindab har nemlig sammen med teknologi- og inneklimaselskapet Airthings kommet opp med en løsning som gjør det mulig å ettermontere smarte spjeld som automatisk regulerer luften i et rom eller en sone i et bygg.

– Løsningen er et godt eksempel på hvordan teknologisk innovasjon kan oppstå, nemlig ved at etablerte aktører samarbeider med et proptech-selskap som Airthings, sier produktsjef hos Airthings, Martin McGloin.

Han forteller at selskapets trådløse IoT-sensorer snakker direkte til Lindab sine UltraLink spjeld. Sensorene måler temperatur, fuktighet, støvpartikler og CO2 og sender dataene direkte til UltraLink-spjeldet, som så automatisk tilpasser luftmengdene. Airthings-sensorene sender samtidig dataene trådløst til en Airthings Hub som videresender dataene direkte til Airthings sin skyløsning.

– Dermed trenger man ikke lenger et kostbart SD-anlegg, omfattende kabling eller store bygningsmessige inngrep. Med kirurgisk presisjon ettermonteres spjeldet som så kobles opp mot sensorene, som automatisk begynner å behovsstyre ventilasjonen. Raskt, effektivt og rimelig har man dermed gått fra å ha et dumt bygg uten noen form for styring, til et bygg som styres basert på både tilstedeværelse og temperatur, sier McGloin.

Kan revolusjonere rehabmarkedet

Myhre Pettersen forteller at løsningen også gjør det mulig for byggeier og drifter å fjernovervåke bygget. Via et skybasert Dashboard tar man pulsen på bygget, samtidig som man får tilgang til historiske data og rapporter som kan lastes ned. Løsningen gir innsikt som forteller hvilket bygg og hvor i bygget man får mest gevinst av å etterinstallere flere UltraLink spjeld.

– Vi går fra å synse til å bruke data som underlag for de beste investeringene. Vi mener dette kan revolusjonere markedet for behovsstyrt ventilasjon i eksisterende bygg. Frem til nå har det vært både krevende og kostbart å gå fra CAV (konstante luftmengder, red.anm.) til VAV/DCV (behovsstyrte luftmengder, red.anm.). Denne løsningen gjør det både billig og effektivt, og ikke minst, det er mulig å gjøre på de fleste eksisterende bygg, sier Myhre Pettersen.

Han forteller at tiltaket er en veldig god nyhet for alle som sitter med eksisterende bygg, hvor de sliter med å få kontroll på luftmengder, energi og inneklima.

– Teknologien er skreddersydd for rehabmarkedet. Oppgraderingen gir betydelige energibesparelser over natten og umiddelbart bedre kontroll over bygget. Vi tror dette kan være med å gi mange eksisterende bygg nytt og forlenget liv, sier Myhre Pettersen.

Naturlig arena for lansering

Både Airthings og Lindab er selvsagt tilstede på VVS-dagene.
– Dette er den viktigste møteplassen for den norske VVS-bransjen, og det var derfor helt naturlig for oss å legge lanseringen av løsningen hit, sier McGloin, som legger til at han håper mange legger turen innom standen deres.

– Vi står på D01-31 og gleder oss til mange hyggelige prater om både proptech, VVS og inneklima, sier McGloin.

Powered by Labrador CMS