LEKKASJESTOPP: Sensorene fører til energibesparelser på opptil 20 prosent og mye mer stabil innetemperatur, sier Erik Lundby.

Ny løsning trykktester næringsbygg:
Små sensorer, store besparelser

I stedet for å styre med innluft stopper de trekken for å spare energi. – Fem prosent av det globale energiforbruket går til å fyre for kråka, sier Erik Lundby i Airtight.

Published

Det begynte med en ny metode for å trykkteste næringsbygg. Sensorene fra Airtight tok ned tiden på den prosessen fra flere dager til et par timer, ifølge Lundby.

Han er økonomisjef og en av dem som var med på å starte firmaet som holder til i Forskningsparken i Oslo.

Lekkasjer

– Vi satte igjen et par sensorer etter testingen. Da driften startet og folk kom på jobb, så vi endringene fra dag til dag og fra time til time: Store, massive energilekkasjer, sier han.

Når han snakker om energilekkasjer, er det det samme som folk i lokalene i Norge opplever som kald trekk.
– Den lokale utfordringen for oss er at vi er kalde på jobb. Den globale utfordringen er at vi fyrer for kråka. Fem prosent av det globale energiforbruket lekker ut fra bygninger fordi vi fyrer for kråka, sier Erik Lundby.

Det skyldes først og fremst tre ting. Vær og vind, pipeeffekt og ventilasjonsanlegget.
– Vi kan ikke gjøre noe med de to første, men vi kan gjøre mye med det tredje, sier han.

Styrer på trykkforskjeller

– I dag styres det med innluften. Utluften blir bare en slave av innluften. Vi har utviklet en løsning som styrer bygg basert på energilekkasjer – på utendørs og innendørs trykkforskjeller.

Sensorene monteres på en halvtime, virker med én gang og sender data opp i skyen. Etter at dataene er analysert, sendes de ned til ventilasjonsanlegget igjen. Så er vi koblet på avkastaggregatene og styrer dem uavhengig av innluftaggregatene, beskriver Lundby.

Utstyret er testet på 800 000 kvadratmeter lokaler, og nå rulles det ut kommersielt. Økonomisjefen snakker om god effekt:

Sparer opptil 20 prosent

– De første kundene våre så inntil 12 prosent reduksjon på fjernvarme. Vi har flere nå hvor vi har energibesparelser helt opp til 20 prosent. I tillegg ser vi at temperaturen er opptil 70 prosent mer stabil innendørs, sier han.

Mer stabil temperatur gir enda større mulighet til å spare:
– Det fører til at du kan skru ned lite grann på komforttemperaturen, og en grad lavere komforttemperatur gir typisk fem prosent energibesparelse.

Kaldere komfort

I et av eksemplene som Airtight viser til – et kjøpesenter – skrudde driftssjefen ned komforttemperaturen på innluften. Likevel økte den faktiske temperaturen, fordi det ikke var nødvendig å justere for all den kalde trekken ved inngangen. Samtidig var en av butikkene på senteret i ferd med å sette opp en glassvegg for å stoppe trekken.

– Da vi begynte å styre, kunne de heller bruke plassen til salgbart areal, sier han.

Ifølge Lundby er besparelsen to til fem ganger høyere enn kostnaden, og han peker på at det ikke er behov for å investere eller renovere noe.
– Det blir lettere for byggherrene å følge de kravene som vi vet at kommer. Dette er en besparelse som er reell, sier han.

Powered by Labrador CMS